بانک‌ها پذیرش امکان سنجی طرح‎‌ها را به اخذ تأییدیه از سامانه ثبت قراردادهای کانون منوط کنند

تاریخ انتشار : 1396/04/31

مشروح خبر


در این دیدار معصومه کبریایی؛ مسئول اداره فرایندهای اعتباری بانک ملت دقت مشاوران در مطالعه طرح های متقاضی دریافت تسهیلات را امری مؤثر در پیشگیری ازمطالبات معوق توصیف کرد و گفت: ما کانون را نهاد ناظر بر کیفیت عملکرد مشاوران می دانیم، به همین جهت به متقاضیان دریافت تسهیلات توصیه می کنیم از خدمات مشاوران عضو کانون استفاده کنند.
وی با تشریح حساسیت های بانک در جلوگیری از ناکامی پروژه ها و به تبع آن به وجود آمدن مطالبات معوق، خواستار تشریح تغییرات احتمالی در حوزه های خدماتی مشاوران عضو و فرایندهای نظارتی کانون بر عملکرد مشاوران شد.
علیرضا کریم زاده، دبیرکل کانون با بیان علل تشکیل این نهاد و سیر فعالیت ده ساله آن، به شرح چگونگی عضو گیری و رتبه بندی اعضا پرداخت و گفت: تأسیس کانون به علت نیاز بخش اقتصادی کشور به مطالعه دقیق طرح ها برای جلوگیری از هدررفت منابع محدود سرمایه ای بوده است و طبیعی است که بانک ها به عنوان منبع عمده تأمین مالی پروژه های کلان، اصلی ترین دریافت کننده خدمات مشاوران باشند. کانون نیز پس از گذشت ده سال از شروع فعالیت، بر اساس تکلیف اساسنامه و نیاز سرمایه گذاران به همراهی مشاور از ایده تا عمل، افزایش رسته های خدماتی مشاوران عضو را در دستور کار قرار داده است.
سپس هما سادات گوشه عضو شورای عالی در پاسخ به قابلیت اتکای گزارش های امکان سنجی، با بیان این مطلب که مشاور بازوی کمکی تصمیم سازان است، گفت: مشاوران بر مبنای آیین نامه اخلاق حرفه ای و رعایت اصل استقلال عمل می کنند. از سوی دیگر رتبه های اعضاء بیانگر صلاحیت آنان در ورود به مطالعات پروژه است. تأکید ما به کارشناسان طرح در بانک دریافت تأییدیه کانون از مشاور است که یکی از ابزارهای نظارتی ماست. علاوه بر این یکی از ارکان کانون هیأت رسیدگی به تخلفات است که به بررسی شکایات از مشاورین می پردازد.
وی در تشریح فرایند اخذ تأییدیه مشاور از سامانه ثبت قراردادها، گفت: دستورالعمل اعلام قراردادها، مشاوران را متعهد به ثبت قرارداد در سامانه کانون می کند. پس از وارد کردن اطلاعات، نرم افزار افزون بر بررسی اعتبار گواهینامه عضویت شرکت، سنخیت رتبه و رسته شرکت را با تکنولوژی، سقف سرمایه گذاری طرح می سنجد و پس از آن در صورت وجود ظرفیت کار مجاز مشاور، مشخصات قرارداد جدید را ثبت می کند و در صورت عدم سنخیت، صلاحیت مشاور برای انجام مطالعه امکان سنجی تأیید نخواهد شد.
در ادامه جلسه، مرتضی بیات، کارشناس طرح با ذکر مثال هایی از اشتباهات محاسباتی در امکان سنجی طرح های ارائه شده به بانک، گفت: انتظار بانک این است که برون سپاری مطالعات امکان سنجی به دقت برآوردها بیافزاید و افزون بر این از کانون انتظار داریم نظارت قوی تری بر اعضاء اعمال کند.
علیرضا کریم زاده گفت: اگر بانک از مشاوران تأییدیه بخواهد هم بعد نظارتی کانون با قدرت به کار خود ادامه می دهد هم بانک ها با اطمینان بیشتری به نتایج طرح اتکا می کنند. معنای تأییدیه این است که مشاور علاوه بر عضویت، دارای رتبه معتبر است و زمینه فعالیت او با خصوصیات طرح منطبق است.
در پایان طرفین بر ادامه جلسات کارشناسی به منظور پیشگیری از مطالبات معوق و تعمیق روابط تأکید کردند.