تأکید اعضاء بر لزوم رایزنی گسترده تر با نهادهای اقتصادی

تاریخ انتشار : 1396/05/16

مشروح خبر


در آغاز رییس شورای عالی کانون ضمن تشریح علل برگزاری هم اندیشی های محدود و آثار سازنده آن در برنامه ریزی ها و اولویت بندی های کانون، گزارشی از مهمترین اقدامات کانون و همچنین برنامه های آتی این نهاد را برشمرد.
آنگاه اعضای حاضر با طرح انتظارات خود از کانون و مسائلی چون مشکلات ساختاری پیش روی مشاوران سرمایه گذاری، به روز نبودن دانش مشاوران، طرح نویسی بین المللی، لزوم رایزنی گسترده تر با نهادهای سیاست گذار و شبکه بانکی برای تثبیت جایگاه قانونی کانون به بحث و تبادل نظر پرداختند.