امضای تفاهم نامه همکاری با منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

تاریخ انتشار : 1396/06/15

مشروح خبر


در این جلسه که با حضور سید محسن تسلطی رییس هیأت مدیره، عبدالرضا نادری مدیرعامل و سعید نجم روشن مدیر سرمایه گذاری، هدایت مشاور رییس هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و سیامک صمیمی دهکردی رییس شورای عالی کانون، هما سادات گوشه ،عبدالخالق سجادی اعضای شورا و علیرضا کریم زاده دبیر کل کانون برگزار شد، طرفین بر لزوم همکاری های چند جانبه در جهت حفظ و هدایت صحیح سرمایه گذاری کشور تأکید داشتند.
عبدالرضا نادری، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ضمن خوشامدگویی به مسئولان کانون، امضای تفاهم نامه همکاری را گامی مهم در راستای اهداف اقتصادی منطقه ویژه گرمسار دانست و گفت: آنچه موجب امضای این تفاهم نامه شده، در وهله اول تلاش در جهت حفظ منابع سرمایه ای کشور و بعد از آن لزوم بررسی دقیق جنبه های اقتصادی طرح ها از طریق انجام مطالعات امکان سنجی توسط مشاوران ذی صلاحی است که تحت نظارت کانون فعالیت می کنند.
وی افزود: گرمسار محل تقاطع مسیر شرق _ غرب و شمال- جنوب تجارت آسیاست و پتانسیل بالایی در جذب سرمایه گذار دارد. انتظار ما از اعضای کانون ایده پردازی برای هدایت سرمایه گذاران و تأمین کنندگان منابع مالی است.
سید محسن تسلطی، رییس هیأت مدیره منطقه ویزه اقتصادی گرمسار نیز با بیان این مطلب که سرمایه شرکت ها و افراد در واقع منابع سرمایه ای کشور است، گفت: با این نگاه، هدایت منابع سرمایه ای به مسیر درست و از پیش مطالعه شده، در واقع جلوگیری از اتلاف منابع سرمایه ای کشور است. چالش های سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی روشن است و هدف از امضای این تفاهم نامه هموار کردن مسیر توسعه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و پیشگیری از اتلاف سرمایه است.
سیامک صمیمی دهکردی، رییس شورای عالی کانون هم با تشکر از دعوت مسئولان منطقه ویژه اقتصادی گرمسار که بر مبنای تجارب ارزنده پیشین و دقت نظر مدیران آن منطقه، استفاده از خدمات مشاوره سرمایه گذاری را برای توسعه منطقه اقتصادی گرمسار لارم دانسته اند، گفت: استفاده از ظرفیت کانون که وظیفه سامان بخشی بر حرفه مشاوره سرمایه گذاری و نظارت بر عملکرد مشاوران عضو را بر عهده دارد، نشانه ای از حساسیت بالای شما در به ثمر رسیدن اهداف منطقه ویژه اقتصادی گرمسار است.
در ادامه جلسه هما سادات گوشه، عضو شورای عالی با تأکید بر اینکه سپردن مطالعات طرح به مشاور ذی صلاح، ریسک عدم موفقیت پروژه را پایین می آورد، گفت: منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با جهت دهی به سرمایه گذاران می تواند الگوی مناسبی برای فعالان حوزه اقتصادی باشد.
در پایان جلسه ضمن امضای تفاهم نامه دوساله همکاری توسط مدیر عامل منطقه و رییس شورای عالی کانون، طرفین بر مبنای ماده10-3 تفاهم نامه بر ایجاد کارگروهی به منظور پیشبرد اجرای مفاد و نظارت بر چگونگی همکاری‌ ها تأکید کردند.
تصویر صفحات تفاهم نامه در پیوست، قابل مشاهده و بارگیری است.