رونمايي از نرم افزار “ سام”

تاریخ انتشار : 1397/11/14

نشست خبري رونمايي از نرم افزار سام( سامانه انتخاب مشاور) با حضور دکتر حميدرضا حقيقت پژوه رئيس شوراي عالي کانون و خبرنگاراني از خبرگزاري هاي ايبنا، ايرنا، مهر، پول و بانک و کسب و کار در کانون برگزار شد.

رئيس شوراي عالي کانون گفت: سامانه انتخاب مشاور (سام)  در قالب نرم افزار از سوي کانون و در اولين اقدام توسط بانک صنعت و معدن مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

آقاي حقيقت پژوه با خاطر نشان کردن اينکه کشور امروز با مشکلاتي مانند مشکلات اقتصادي،  کاهش فضاي سرمايه گذاري و افزايش ريسک هاي مرتبط با آن و دغدغه هاي شرکت هاي مشاور نسبت به فضاي فعلي بازار کسب و کار مواجه است، در ارتباط با سامانه سام گفت: اين سامانه چند ويژگي دارد و يکي از آنها مميزه هايي است که مي تواند حرکت مثبتي را از ناحيه اعضاي کانون براي سيستم بانکي به همراه داشته باشد. يکي از موارد حائزاهميت اصلاح نظام رتبه بندي، شاخص و مميزي هاي شرکت ها براي نظام رتبه بندي است.

او اضافه کرد: امروز به دليل نيازي که در نظام سرمايه گذاري ايجاد شده است براساس طبقه بند   آيسيک (ISIC) شش گرايش به پانزده گرايش افزايش يافته و اين پانزده گرايش رتبه بندي شرکت ها را جزئي تر کرده است و به ويژه به ارزيابي تخصصي تر طرح ها کمک مي کند.

حقيقت پژوه گفت: رسته هاي جديدي را متناسب با اين سامانه ايجاد کرده ايم، شرکت هاي متقاضي در هر گرايش رتبه بندي مي شود که بزودي مجموعه اعضا اضافه مي شوند. از مهمترين اين رسته ها مي توان به رسته فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه و همچنين رسته هايي مانند عارضه يابي و ارزيابي طرح اشاره کرد.

رئيس شوراي عالي افزود: رسته ارزيابي طرح مربوط به طرح هايي است که امکان سنجي شده و تسهيلاتي به آنها تعلق گرفته است. اين طرح ها مجددا ارزيابي مي شوند. رسته هاي ديگري مانند خدمات کسب و کار و مطالعات بازار داريم. مطالعات بازار زماني در قالب شرکت هاي عضو کانون و بخشي از مطالعات امکان  سنجي بود، اما امروز رسته جديد براي شرکت هايي است که قصد معرفي محصولات خود را براي اولين بار در بازار دارند. در مواردي اين افراد محصول خود را توليد کرده،  اما مشکل بازاريابي دارند. اين افراد مي توانند از خدمات مشاوران کانون که صرفا حوزه فعاليت آنها مطالعات بازار است استفاده کنند.

  حقيقت پژوه گفت: مساله ديگري که دغدغه سيستم بانکي و شرکت ها بوده، قطع ارتباط ميان شرکت هاي مشاور و متقاضي طرح در سامانه سام است. با استفاده از اين سامانه ديگر از مشاور انتظار توجيه پذيري طرح را ندارند و طرح به معناي واقعي ارزيابي و بررسي شود. اين اقدام در عوض طرح توجيهي بايد با عنوان مطالعات امکان سنجي نام گذاري شود. در گام اول طرح ها از جنبه اقتصادي و در مراحل بعدي از جوانب فني و مالي بررسي مي شوند. در نهايت نيز به ريسک طرح پرداخته مي شود.

او تاکيد کرد: الزام  مشارکت ساير بانک ها و هيات هاي مديريت بانک ها در استفاده از اين سامانه، بشدت احساس مي شود، زيرا منطقي نيست که طرح ها و پروژه ها با تعداد معيني مشاور منوپول شوند. در حالي که بايد اجازه استفاده از تمام ظرفيت ها و پتانسيل هاي اعضاي کانون داده شود. او در پايان با اشاره به اينکه برخي بانک ها بدون در نظر گرفتن نوع طرح به يک مشاور مراجعه مي کنند، گفت در حالي که مشاوران کانون تشويق به افزايش دانش و مهارت خود در راستاي ارتقاي تخصص خود شده اند، برخي از بانک ها طرح هاي ارجاعي به خود را به يک مشاور خاص مي دهند، که نيازمند بازنگري در اين نگاه هستند.