بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی

تاریخ انتشار : 1396/06/20

مشروح خبر


در این جلسه که با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های سنجش امکان طرح، ره شهر، رویان پلیمر، تدبیر صنعت ایرانیان، آریا سهم گستر، سپینود شرق و ستاره صنعت پردازان و مسئولین کانون برگزار شد، اعضای حاضر به تشریح چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی و بررسی راهکارهای رفع آن پرداختند.

سیامک صمیمی دهکردی رییس شورای عالی در آغاز جلسه با اشاره به مشکلات دولت در جذب سرمایه های خارجی گفت: با توجه به ظرفیت های نیروی انسانی در شرکتهای عضو و تجارب فراوان اعضاء کانون باید با طرح موانع و مشکلات موجود بر سر راه جذب سرمایه خارجی و بررسی راهکارهای قابل ارائه، مطالبات بخش خصوصی را از دولت در زمینه ایجاد زیرساختهای مناسب سرمایه گذاری، بیان کند.
در این نشست مشکلات ساختاری ، بوروکراسی و فساد اداری- مالی حاکم، کندی عملکرد نهادهای دولتی، معضلات مربوط به تضامین سرمایه گذاری ها، مشکلات مربوط به وثایق سرمایه گذاری ها ( عملکرد نامطلوب نظام بانکی) ، یکپارچه نبودن مراجع تصمیم گیر، نبود اراده سیاسی برای مبارزه با فساد، عدم صداقت در مشاوره ها و نبود آمار و اطلاعات دقیق، به عنوان بخشی از موانع متعدد بخش سرمایه گذاری مطرح و فشار سیاسی آمریکا به نهادهای جهانی، مشکلات فاینانس انتقال پول به کشور، عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی به شرایط موجود در کشور، نوسانات شدید نرخ ارز و ترجیح نگرش سیاسی بر نگرش اقتصادی به عنوان موانع تحمیلی خارجی مورد اشاره قرار دادند.
افزون بر این حاضران در جلسه، تجارب عملی برون رفت از شرایط دشوار تأمین منابع خارجی برای بخش خصوصی را به اشتراک گذاشتند.