در هم انديشي اعضاي کانون به تقويت جايگاه کانون تأکيد شد

تاریخ انتشار : 1397/12/13

جلسه هم انديشي رئيس شوراي عالي کانون با برخي از اعضا يک شنبه 12 اسفند ماه در سالن اجتماعات کانون برگزار شد. در اين جلسه که با حضور دکتر حقيقت پژوه و نمايندگاني از شرکت هاي مديريت صنعت نکو ، خدمات فني و مهندسي طرح هاي صنعتي ايران (استپ) ، آرمان صنعت ايتوک، رادفراگام، شرکت مهندسي بين المللي فولاد تکنيک و شرکت مديريت پروژه هاي صنعتي ابدال (مپصا) برگزار شد بر همکاري هاي بيشتر شرکت هاي عضو با کانون تاکيد و اهم اقدامات کانون در سال 97 مرور شد.  

در اين جلسه حقيقت پژوه در ارتباط با اقدامات کانون در سال جاري گفت: امسال شوراي عالي شش رسته جديد مطالعات بازار، خدمات کسب و کار، ارزيابي طرح، عارضه يابي، فرصت هاي سرمايه گذاري و تعيين صلاحيت و اهليت سرمايه گذار را نيز در کنار رسته هاي امکان سنجي و نظارت به تصويب رسانده است.  همچنين اولين دوره آموزشي با موضوع فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار منطبق با مدل WIPA با موفقيت برگزار شد.

وي افزود علاوه بر اين کارشناسان کانون توانستند با همکاري بانک صنعت و معدن نرم افزار"سام" ( سامانه انتخاب مشاور ) را طراحي و آماده بهره برداري کنند. حقيقت پژوه اضافه کرد : براساس کارايي کانون اگر اسم شرکتي خارج از اين سامانه باشد امکان فعاليت براي آن شرکت وجود ندارد و از هرگونه دخل و تصرف براي انتخاب دستي مشاور جلوگيري مي شود.

در ادامه جلسه آقاي روح الله صادق لو نماينده شرکت مهندسي بين المللي فولاد تکنيک ضمن تشکر از رئيس شوراي عالي به دليل برگزاري اين جلسه تاکيد کرد: شش سال است که از پيوست کانون به بانک مرکزي شنيده ايم و ديگر زمان آن فرارسيده که اين وعده محقق شود. او خاطرنشان کرد: تصويب آيين نامه اجرايي قانون تسهيل اعطاء تسهيلات و يا هرجايگزين ديگر آن و تعيين استراتژي متناسب با وضعيت کنوني کانون از جمله نيازهاي کانون به پيشبرد هرچه روان تر امور اين نهاد است  که بايد در دستور کار شوراي عالي باشد. وي افزود و در نهايت بايد به دنبال فرهنگ سازي در زمينه استفاده از خدمات و توانايي هاي مشاوران عضو کانون در فعاليت ها و پروژه هاي صنعتي، عمراني، کشاورزي و... بود. همچنين آقاي مصطفوي نماينده شرکت خدمات فني و مهندسي طرح هاي صنعتي ايران (استپ) نيز با تشکر از برگزاري اين نشست تاکيد کرد کانون راهي براي جذب فراگيرتر شرکت هاي جديد و حفظ شرکت هاي عضوي که با مشکلات مالي مواجه اند، بيايد تا اين خانواده هر روز بزرگتر و قويتر به ايفاي نقش حساس خود بپردازد.