مجمع عمومي عملکرد سال 96 کانون را تصويب کرد

تاریخ انتشار : 1397/02/22

مشروح خبر


اين مجمع در اجراي مفاد ماده 10 و تبصره 1 ماده 15 اساسنامه کانون و پيرو درخواست يک پنجم اعضاي داراي حق رأي و به دعوت بازرس قانوني از طريق دعوت کتبي، انتشار اطلاعيه در تارنماي کانون و اطلاع رساني از طريق ساير رسانه ها، با حضور اکثريت اعضاي داراي حق رأي در سالن اجتماعات امين الضرب ساختمان تشکل هاي اتاق بازرگاني تهران برگزار شد.
در آغاز بازرس قانوني علت دعوت از اعضاء و فرآيند اجرايي مجمع عادي به طور فوق العاده را تشريح کرد سپس هيأت رييسه مجمع به رياست آقاي محمد عموئي از شرکت مهندسي مشاور نگر انديش نوين و خانم ها فهيمه داوري از شرکت شباهنگ برکت ، رکسانا اصلاني از شرکت راهبر پيشگامان آموت و آقاي علي پور عيسا از شرکت پويا راهبرد تشکيل و با اعلام حصول حد نصاب قانون وارد دستور جلسه شد.
اعضاي مجمع با تأييد گزارش بازرس، گزارش عملکرد سال 96 کانون و موضوع صورتهاي مالي دوره منتهي به 30 آذر 1396 را با اکثريت آرا تصويب کردند.
در ادامه انتخاب روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي کانون تصويب و حق الزحمه حضور اعضاي شوراي عالي براي سال 97 نيز به ميزان آخرين مصوبه تصويب شد.
در پايان مقرر شد مجمع عمومي کانون براي انتخاب اعضاي شوراي عالي دوره پنجم ظرف يکماه برگزار و در اين مدت يک هيأت 5 نفره نظارت بر انجام امور جاري کانون شامل بررسي و تأييد صلاحيت نامزدان عضويت در شوراي عالي ( برابر مصوبات)، و نظارت بر برگزاري مجمع عمومي را عهده دار شود.
مجمع عمومي همچنين مؤسسه حسابرسي فريوران راهبرد را با کسب 76 رأي از 101 رأي اخذ شده به عنوان بازرس قانوني کانون و شرکت هادي حساب را به عنوان بازرس علي البدل انتخاب کرد.
اين نشست در ساعت 13 به کار خود پايان داد.