اهميت حضور در مجمع و ترغيب ساير اعضاي محترم براي شرکت در آن

تاریخ انتشار : 1398/01/19

همان طور که به آگاهي رسانيده ايم چهارشنبه 21 فروردين ماه جاري مجمع عمومي عادي کانون برگزار مي شود.

با يادآوري اين مهم و ضمن سپاس پيشاپيش از حضور شما در مجمع عمومي، از آنجا که صرف وقت گرانقدرتان براي حضور در مجمع براي همکارنتان در کانون نيز پراهميت است خواهش و انتظار دارد به منظور به حد نصاب رسيدن مجمع در همان دقايق اوليه، شخصا دوستان ديگر از اعضاي کانون را که دسترسي و امکان تماس داريد مطلع و براي نتيجه گيري از اين نشست تعيين کننده، براي حضور ترغيب فرماييد.

مجمع رأس ساعت 14 و در نشاني اعلام شده ( خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان ميرزا حسني پلاک 18 ساختمان تشکلهاي اتاق بازرگاني، سالن امين الضرب ) برگزار مي شود.