پرداخت وجه چک از محل موجودي ساير حساب‌ها امکان‌پذير شد

تاریخ انتشار : 1398/02/09