کليد بازگشت حيات اقتصادي به مناطق حادثه ديده

تاریخ انتشار : 1398/02/18

هماسادات گوشه بر ضرورت به کارگيري تجارب گذشته در بازسازي مناطق سيل زده تاکيد کرد و کليد بازگشت حيات اقتصادي به اين مناطق را مشارکت مردم براي بازسازي Sme  ها دانست.   

رييس دوره سوم شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا درباره مصوبه دولت در زمينه اعطاي تسهيلات به سيل زدگان و پيشنهادات کانون در اين زمينه گفت: با وجود آنکه ايران جزو ۱۰ کشور حادثه خيز جهان محسوب مي شود، اما سيستم مقابله با بلاياي طبيعي را در کشور نداريم و شرايط فعلي قابل قبول نيست.

وي با بيان اينکه قبل از وقوع هر حادثه اي بايد آمادگي مقابله با آن را داشته باشيم، افزود: اداره شرايط بحراني با قوانيني که مربوط به اداره کشور در زمان هاي عادي است، امکان پذير نيست. وقتي دولت افراد را بعد از بلاياي طبيعي براي دريافت تسهيلات به بانک ها ارجاع مي دهد بايد توجه داشته باشيم که نظام بانکي حتي در شرايط عادي نيز درگير مسائل و مشکلات بسياري است.

وي ابزار اعطاي تسهيلات بانکي بعد از وقوع بلاياي طبيعي را ناکارآمد توصيف کرد و اظهار داشت: با توجه به تجارب گذشته به ويژه در مورد بازسازي صنايع آسيب ديده از زلزله زده بم ، اعتقاد داريم که مي توان منابعي را تجهيز کرد و با مشارکت مردم روند بازسازي و بازگشت اميد و حيات اقتصادي را در مناطق آسيب ديده جلو برد.

سادات گوشه يادآور شد که در زمان بازسازي صنايع در مناطق زلزله زده بم، بانک صنعت و معدن دو سازمان ايدرو و ايميدرو را با نرخ سود پايين تجهيز کرد و اين دو سازمان با مشارکت مردم به بازسازي صنايع کوچک و متوسط پرداختند.

وي شرط موفقيت بکارگيري اين تجربه را ايجاد تيمي هماهنگ، مقتدر، با بينش و قدرت تصميم گيري دانست که همزمان پاسخگو هم باشد. سادات گوشه تصريح کرد: پيشنهاد کانون اين است که قانوني درباره چگونگي رفتار پس از بلاياي طبيعي در مورد حمايت هاي مالي و غيرمالي مورد نياز در زمينه بازگشت اميد و حيات اقتصادي به بخش هاي آسيب ديده در مجلس تصويب شود. مهم ترين مزيت اين قانون نيز آن است که اگر مديري جسارت لازم براي تصميم گيري نداشت، قانون حداقل ها را گفته باشد.

وي خواستار مستندسازي مدل هاي به کار گرفته شده در برخورد با حوادث گذشته شد و افزود: يکي از نيروهاي اساسي در بازسازي مناطق آسيب ديده، شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري زير چتر کانون مشاران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي هستند و کانون نيز بر آنها نظارت دارد. اين شرکت ها مي توانند با ضريب فزاينده توانمندي ها در خدمت جبران سريعتر و بازگردادن حيات به مناطق آسيب ديده قرار گيرند.

سادات گوشه در پايان اظهار داشت: مدل پيشنهادي کانون براي بازسازي صنايع مناطق حادثه ديده تهيه شده که در اختيار کليه نهادهاي مسئول در اين زمينه قرار داده خواهد شد.