کتاب «تجربه اقتصاد مقاومتي در جهان و ايران» منتشر شد

تاریخ انتشار : 1398/02/29

هدف اصلي اين کتاب، گفتمان‌سازي و توليد و ترويج ادبيات پيراموان «اقتصادمقاومتي» است. در اين کتاب همچنين تلاش شده براي آنکه اقتصاد مقاومتي در سطح حرف باقي نماند و به تغيير رفتار منجر شود، با مباحث و مثال‌هاي مختلف نشان داده شود که اين موضوع چه اندازه در حفظ و افزايش منافع همه افراد جامعه نقش دارد.

نويسندگان اين کتاب با بيان اين‌که گفتمان‌سازي بدون آسيب‌شناسي و انتقاد از وضع موجود قابل تحقق نيست و براي انجام آن بايد صادق، منصف و شجاع بود، تلاش کرده‌اند تا با به‌کارگيري رويکرد انتقادي به فعاليت‌هاي جاري، دريچه‌هايي براي اقدام عملي در حوزه اقتصاد مقاومتي فراهم کنند.

آگاهي و شناخت تجربه اقتصاد مقاومتي در ديگر کشورها (به ويژه آلمان و ژاپن)، روشن‌کردن ابعاد و ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي و نشان‌دادن تفاوت و شباهت‌هاي آن با ساير مکاتب اقتصادي، تجزيه و تحليل نسبت مفاهيم و متغيرهاي بسيار مهم مانند مفهوم «عدالت» و متغير «نفت» با اقتصاد مقاومتي، ارائه تجربيات فعالان و پيشتازان اقتصاد مقاومتي در ايران و ارائه راهکارهاي پيشنهادي براي تقويت اقتصاد مقاومتي به‌ويژه در حوزه فرهنگ از ديگر اهداف اين کتاب است. بنابراين در سراسر اين کتاب به نقش و جايگاه سياستگذاران و رسالت اهالي حوزۀ فرهنگ براي زمينه‌سازي تحقق اقتصاد مقاومتي پرداخته شده است.

«تاريخچه اقتصاد مقاومتي در جهان ايران»، «مباني نظري اقتصاد مقاومتي»، «اقتصاد مقاومتي در ايران» و «نتيجه‌گيري و پيشنهادها» چهار فصل اين کتاب است که در ۴۲۰ صفحه توسط نظام بهرامي کميل، احسان فدايي و مجتبي راعي تدوين شده است.

کتاب «تجربه اقتصاد مقاومتي در جهان و ايران» در راستاي همکاري‌هاي مشترک با بخش‌هاي مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به نام معاونت امور فرهنگي اين وزارت منتشر شده است.