سرنوشت پول هاي جهاني پس از بحران؛ واکاوي آينده نامطمئن نظام پول کاغذي جهان

تاریخ انتشار : 1398/02/29

 از سال ۲۰۱۰، کاهش اعتماد به دو پول ذخيره اصلي جهان، يعني يورو و دلار، موجب حرکت نقدينگي به سوي اقتصادهاي رشديابنده ‌اي مانند برزيل، روسيه، هند، چين، و ديگر اقتصادهاي نوظهور شد. اين سرمايه گذاري، ارزش پول ملي اين کشورها را بيشتر کرد و در پي آن سياست هاي مداخله‌ جويانه و انواع ديگر سياستهاي اقتصادي ديگر از راه رسيد که هدفشان تضعيف پول ملي در برابر پولهاي ديگر به‌منظور افزايش صادرات بود. اين پديده، که به «رقابت بر سر تضعيف ارزش پول» معروف است، احتمال اقدامات تلافي جويانه را افزايش مي دهد، که اين امر خود منجر به بروز نبرد تجاري ميان کشورها- به‌ عنوان پيامد نامطلوب و ويرانگر چنين سياستي- ميشود. اين کتاب درباره بازي ‌هاي احتمالي کشورها با پول در آينده است.