شماره اول نشريه اخبار کانون منتشر شد

تاریخ انتشار : 1398/04/01

شماره اول نشريه " اخبار کانون " حاوي مهمترين رويدادهاي ماه کانون با هدف اطلاع رساني به اعضاء و معرفي ظرفيت هاي جديد اين نهاد به سيستم بانکي و ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با فعاليت توسعه صنعتي کشور در قطع  25 در 35  تهيه و منتشر شد.

حرف اول اين شماره اخبار کانون با عنوان " چشم تنگ آسمان نقدينگي بانک ها و اين همه پياله " با بررسي دلايل رشد نقدينگي ناشي از پرداخت سودهاي بالا به سپرده هاي بانکي و در عين حال کمبود نقدينگي بانک ها، اين پرسش را مطرح مي کند که در شرايط فعلي کدام گزينه را بايد برگزينيم؟ اقتصاد بانک محور يا بازار محور؟

نشريه مهمترين خبر خود را به " معرفي مدل پيشنهادي کانون براي بازسازي صنايع مناطق حادثه ديده " اختصاص داده و به جزئيات اين مدل که در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه معرفي شد، پرداخته است.

اين مدل توانايي اجرا، دسترسي به اطلاعات کلي و جزئي همه مناطق کشور، برخورداري از سازمان از پيش تشکيل شده و در اختيار داشتن ابزار لازم را از الزامات مقابله با حوادث طبيعي برشمرده است.

همچنين سامان انتخاب مشاور " سام " که در پيگيري درخواست بانک صنعت و معدن و ايجاد شفافيت، عدالت و پاسخگويي در انتخاب مشاوران سرمايه گذاري جهت امکان سنجي و نظارت بر اجراي طرح ها، ايجاد شده است در اين شماره اخبار کانون معرفي شده است.

ساير عنوان هاي نشريه، عبارتند از

  • ايجاد اشتغال براي 8751 نفر با مطالعه 100 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري ثابت توسط مشاوران عضو کانون در دو ماه اول امسال،
  • امضاي تفاهمنامه همکاري کانون با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  • به کارگيري سازوکار جديد مالي در کانون

و بالاخره بخشيآشنايي با کانون که بناست در هر شماره با معرفي فعاليت هاي بخشي از بخش هاي مختلف کانون و يا فرآيندهاي اجرايي مخاطبان را هرچه بيشتر با اين نهاد به عنوان " تنها مرجع معتبر انتظامي مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي آشنا کند.

گفتني است شوراي عالي براي قبول آگهي از اعضاي کانون در اين نشريه موافقت کرده است.