کارگاه جستجوي پيشرفته گوگل در عصر کلان داده

تاریخ انتشار : 1398/04/12

کارگاه جستجوي پيشرفته گوگل در عصر کلان داده ، 3 مرداد ماه توسط شرکت ريزيکو برگزار مي شود.

اين کارگاه با هدف درک و يادگيري دقيق عملکرد موتور جستجو به جهت نحوه برقراري ارتباط با آن ، جستجوي فوق سريع و هدفمند براي دريافت اطلاعات با دقت مورد نياز، آشنايي با روشها و تکنيک هاي پيشرفته جستجو و ساير ابزارهاي پيشرفته گوگل به مدت 4 ساعت برگزار مي شود .

علاقه مندان مي توانند براي ثبت نام دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77264950-021 تماس بگيرند.