تفاهمنامه بين کانون و سازمان ميراث فرهنگي را در استان ها عملياتي کنيم

تاریخ انتشار : 1398/04/22

پيرو ابلاغ مفاد تفاهمنامه امضا شده بين کانون و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ادارات کل اين سازمان در استان ها و توصيه مؤکد پيرامون تسهيل و توسعه سرمايه گذاري در حوزه گردشگري از طريق ارجاع

  • بررسي ها و مطالعات مربوط به عارضه يابي موانع و مشکلات و تعيين علل توقف اجراي برخي از طرح هاي سرمايه گذاري،
  • تشخيص ميزان توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح هاي متقاضي ايجاد تأسيسات گردشگري و تسهيلا ت،

به اعضاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و بهره گيري از ظرفيت هاي اين نهاد در راستاي اهداف توسعه اي سازمان ، کانون از اعضايي که در حوزه گردشگري فعاليت دارند انتظار دارد با مراجعه به ادارات کل سازمان ميراث فرهنگي در استانها، نسبت به بررسي امکان همکاري هاي عملي دو جانبه در اين زمينه اقدام کنند. 

  • همچنين کانون درخواست مي کند نتيجه تماس خود با ادارات کل ياد شده و مشکلات احتمالي موجود در مسير عملياتي شدن اين تفاهمنامه را با دقت و جزئيات به کانون اعلام نمايند تا در نشستهاي کارگروه تخصصي متشکل از نمايندگان دو نهاد بررسي و نسبت به رفع موانع اقدام شود.

    گفتني است کانون در صورت نياز و به منظور بررسي راهکارهاي تسهيل در اجراي اين تفاهمنامه ، اقدام به برگزاري نشست هاي هم انديشي با اعضاي فعال در حوزه گردشگري – که گزارش مراجعه آنها به ادارات کل استان ها و همچنين نتيجه آن به کانون اعلام شده باشد – خواهد کرد و در گام بعدي به برگزاري يک همايش ملي با حضور مسئولان دخيل در امر توسعه گردشگري که به عنوان فضاي جديدي در بازار کار مشاوران عضو کانون تلقي مي شود، اقدام خواهد شد.