شماره دوم نشريه اخبار کانون منتشر شد

تاریخ انتشار : 1398/04/31

 

شماره دوم نشريه " اخبار کانون " حاوي مهمترين رويدادهاي ماه کانون با هدف اطلاع رساني به اعضاء و معرفي ظرفيت هاي جديد اين نهاد به سيستم بانکي و ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با فعاليت توسعه صنعتي کشور در قطع  25 در 35  تهيه و منتشر شد.

حرف اول اين شماره اخبار کانون با عنوان " استراتژي مالي کانون، انضباط و مديريت بهينه مالي" با ارائه راهکارهاي افزايش درآمد، مصرف بهينه منابع و در نهايت ايجاد انضباط مالي به قلم کوروش نيکخو، رئيس کميسيون مالي کانون به رشته تحرير درآمده است. نشريه مهمترين خبر خود را به " نظام جديد رتبه بندي شرکت هاي مشاور عضو کانون" اختصاص داده و ضرورت و دلايل بازنگري نظام رتبه بندي و تدوين آيين نامه جديد را تشريح کرده است.

همچنين فرآيندها و مزيت هاي استفاده از سامانه سام مورد بررسي قرار گرفته است و اهداف ايجاد اين سامانه با اهداف کلي کانون مطابقت داده شده است.

ساير عنوان هاي نشريه، عبارتند از

  • ايجاد اشتغال براي 5905 نفر با ثبت 98 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري ثابت توسط مشاوران عضو کانون در خرداد ماه سال جاري،
  • ابلاغيه سازمان ميراث فرهنگي براي استفاده بيشتر از ظرفيت هاي کانون
  • بهره مندي از ديدگاه هاي سازنده با تشکيل شوراي مشورتي در کانون
  • دعوت از اعضا براي گردآوري اصطلاحات و واژگان پرکاربرد حوزه مشاوره اعتباري و سرمايه گذاري در کانون  

و بالاخره بخش آشنايي با ساختار کانون که بناست در هر شماره با معرفي فعاليت هاي بخشي از بخش هاي مختلف کانون و يا فرآيندهاي اجرايي مخاطبان را هرچه بيشتر با اين نهاد به عنوان " تنها مرجع معتبر انتظامي مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي آشنا کند.

گفتني است شوراي عالي براي قبول آگهي از اعضاي کانون در اين نشريه موافقت کرده است.