بخشنامه جديد بانک مرکزي براي دريافت تضامين خريد ارز وارداتي

تاریخ انتشار : 1398/05/22

تهران- ايرنا- براساس مصوبه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، بانک مرکزي بخشنامه جديدي درباره دريافت تضامين براي خريد ارز کالاهاي وارداتي به بانک‌هاي عامل صادر کرد.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گزارش داد: پس از اعتراض فعالان بخش خصوصي به دريافت تضامين به صورت سپرده ريالي براي خريد ارز کالاهاي وارداتي از جمله کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد، در هشتاد و دومين و هشتاد و پنجمين نشست شوراي گفت‌وگو، مقرر شد بانک مرکزي با هدف رفع مشکلات سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و تسهيل واردات کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي توليدي با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي لازم، برخي اقدامات را دنبال کند.

بر اين اساس، بانک مرکزي بخشنامه‌اي را در ارتباط با وثيقه مقرر در تبصره (4) ذيل بند (ي) بخش اول مقررات ارزي به بانک‌هاي عامل ابلاغ کرد.

طبق ابلاغ بانک مرکزي، بانک هاي عامل نسبت به آزادسازي وثائق و تضامين مأخوذه به ميزان تعهد ارزي ايفا شده مربوط به اعتبار اسنادي و حواله ارزي اقدام و ثيقه ها و تضامين مربوطه را صرفاً به ميزان تعهد ايفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخيص قطعي کالا، کسر تخليه و بيش بود ارزش کالا) نگهداري کنند.

همچنين در خصوص حواله‌هاي ارزي، دريافت تضمين ارائه پروانه گمرکي وفق تبصره (4) بند (ي) از بخش اول مقررات ارزي لزوماً به مفهوم دريافت سپرده ريالي به ميزان 35 درصد نيست، بنابراين آن بانک مي‌تواند متناسب با اعتباري (حسب اعتبار سنجي)، نسبت به دريافت ساير تضامين و وثيقه‌ها مناسب اقدام کند.

بر اساس ابلاغ بانک مرکزي در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکي و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، آن بانک مجاز است نسبت به تبديل وثيقه‌ها و تضامين مأخوذه اقدام کند.