اعضاي کانون خواستار به روز شدن تعرفه هاي حق الزحمه خدمات مشاوران شدند

تاریخ انتشار : 1398/06/27

نمايندگان 15 شرکت عضو کانون در هم انديشي 26 شهريور ماه با حضور دکتر حقيقت پژوه رييس، خانم دانش خضري دبير شوراي عالي و دبيرکل کانون خواستار به روز رساني و کسب نظر اعضاء در بازنگري حق الزحمه خدمات مشاوران عضو شدند.      

در ابتداي نشست دکتر حقيقت پژوه رييس شوراي عالي،  مهم ترين رسالت کانون را، معرفي جايگاه اين نهاد در فضاي اقتصادي کشور اعلام کرد و خانم دانش خضري دبير شوراي عالي ضمن تشريح اهم اقدام هاي انجام شده توسط شوراي عالي در دوره هاي گذشته و دوره حاضر، خواستار همفکري اعضاء در زمينه هاي ، رتبه بندي، شرح خدمات، استاندارد سازي و تعرفه هاي حق الزحمه با شوراي عالي کانون شد.

در ادامه دبيرکل کانون با تأکيد بر ضرورت و برنامه ريزي کانون در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي، از اعضاي کانون براي مشارکت در نظر سنجي آموزشي و ابراز نظر در هر زمينه مرتبط با وظايف و مأموريت هاي کانون دعوت کرد.

سپس حاضران به ارائه ديدگاهها ، انتقادها و پيشنهادهاي خود پرداختند.

در اين نشست که به شرح مشکلات اعضاي کانون در شرايط ويژه اقتصادي کشور و لزوم اهتمام به آينده نگري در قالب ايده هاي نو، از طرف اعضاي حاضر پرداخته شد برخي از سخنرانان ضمن گلايه از نرخ شکني برخي از اعضاء که ميدان رقابت سالم را مخدوش مي کند به شيوه رفتاري برخي از بانکها که با تشکيل گروه مشاوران مورد نظر و اعتماد خود، در جريان عادلانه توزيع کار اخلال مي کنند اعتراض کردند.

يکي از اعضاي حاضر با اشاره به 3 تهديدي که امکان دارد آينده کانون را به مخاطره اندازد ،  فعاليت شرکتهاي وابسته به بانکها که با گرفتن کليه طرح هاي بانک متبوع، ساير مشاوران را محروم کرده اند، و اين امر نيازمند مديريت هوشمندانه از طرف کانون مي باشد به عنوان اولين تهديد نامبرد.

وي موضوع ايجاد نهادهاي موازي با کانون از سوي سازمان ها و وزارتخانه ها را تهديد دوم و اقدامات اخيراً يک سازمان مرتبط با سرمايه گذاري خارجي را که فقط شرکتهاي مورد نظر خود را قبول مي کند، به عنوان تهديد ديگر نام برد و خواستار تعامل کانون در جهت رفع اين مشکلات شد.

عضو حاضر ديگر، پيشنهاد کرد به منظور ايجاد تحول در کانون، نظريه هاي جديد متناسب با اقتضائات روز ارائه و امکان ارتباط کانون با سازمانهاي مالي ، اقتصادي ديگر فراهم شود. 

تهيه فهرستي از فرصتهاي سرمايه، و معرفي آنها به سرمايه گذاران پيشنهاد عضو ديگر بود. تغيير نگرش از تقابل به تعامل با بانکها با هدف توسعه روابط همکاري فيمابين هم از سوي عضو ديگري مطرح شد.

همچنين با تأکيد بر اينکه دسترسي به ديتاهاي صحيح از طريق سازمانه هاي مسئول دشوار و يا حتي ناممکن است از کانون خواسته شد در صورت امکان نسبت به فراهم آوري يک بانک اطلاعاتي مورد نياز مشاوران سرمايه گذاري و تدوين آيين نامه نحوه استفاده اعضاء از اين بانک اقدام نمايد.

مورد ديگر اهتمام کانون در توزيع عادلانه کار بين اعضا بود که گفته شد با راه اندازي سامانه سام و سيستمي کردن انتخاب مشاور ذي صلاح در هر مورد پاسخگوي اين نياز خواهد بود.

در اين هم انديشي نمايندگان شرکت هاي فن آويژه، والا انرژي، پادوسپان صنعت، نافع امين، موننکو، برسو، آماتيس، درساصنعت، انديشه گران شريف، راه اقتصاد نوينريال زيست فناوري، پارس فرارون، وسائط نقليه ايران، پارسيان فردا و طرح صنعت و پالايش حضور داشتند.

 

توضيحات مسئولان کانون در اربتاط با اظهارات اعضاي کانون حاضر در هم انديشي

  1. * با ايجاد رسته هاي جديد مانند مشاوره خدمات بانکي ، تشخيص صلاحيت و اهليت ( و اعتبار سنجي ) مشتريان و ارزيابي طرح ها، حوزه کاري شرکت هاي مشاور وابسته به بانک ها، تفکيک شده است.
  2. * به کليه بانک ها اعلام شده است که انتخاب مشاور، حق متقاضي تسهيلات است و بانک ها مي بايد در انتخاب مشاور راهنمايي جانبدارانه نداشته يا با گزينش تعدادي از مشاوران به ايجاد " گروه مشاوران منتخب " اقدام کنند.
  3.  * بازنگري دستورالعمل حق الزحمه خدمات مشاوران کانون به زودي توسط کارگروه ويژه مورد بازنگري قرار خواهد گرفت لذا از اعضاي محترم درخواسن مي شود نظرات خود را در اين مورد به کانون اعلام يا براي حضور در کارگروه ويژه اعلام آمادگي کنند.
  4. * برنامه هاي کلان کانون طبق قانون به حاضران در مجمع عمومي ارائه و براي تصويب آنها درخواست رأي مي شود همچنين خبر رويدادهاي مهم ، مسائل و مشکلات کانون و اهم اقدام هاي صورت گرفته در مورد توسعه بازار کار مشاوران و يا برآيند تعاملات شوراي عالي با نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها و نيز مصوبات شوراي عالي، در پايگاه اطلاع رساني کانون و نشريه " اخبار کانون " جهت آگاهي اعضاء منتشر مي شود و در هر مورد که نياز به همفکري با اعضاء باشد از همين طريق درخواست مي گردد.
  5. * در ارتباط با تقويت جايگاه کانون، امور مختلفي مانند تهيه آيين نامه اجرايي قانون تسهيل و تصويب آن در هيأت دولت به طور مرتب و پيوسته از مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي پيگيري مي شود.
  6. * براي بررسي مشکلات کانون، کارگروه ويژهاي تشکيل شده تا آسيب شناسي جدي و علمي اي در اين زمينه صورت گيرد.
  7. * اعضاي محترم براي آگاهي از جزئيات ارزيابي و رتبه بندي به آيين نامه جديد ( بازنگري شده ) رتبه بندي در سايت کانون مراجعه کنند.
  8. * کانون، در امر ارجاع کار به اعضاء دخالت مستقيم ندارد، اما با طراحي نرم افزار" سام " ( سامانه انتخاب مشاور ) امکان توزيع عادلانه کار را فراهم آورده است. اميدواريم با راه اندازي اين سامانه، کار توزيع طرح ها به صورت نرم افزاري و با رعايت رتبه، رسته، گرايش و ظرفيت کار همزمان، سامان گيرد.