پانزدهمين دوره نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران

تاریخ انتشار : 1398/07/08

از صبح امروز دشنبه 8 مهر پانزدهمين دوره نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپاست.

اين نمايشگاه به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه که سالانه با حضور جمع کثيري از شرکتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت آب و فاضلاب برپا مي گردد فرصت بسيار مغتنمي است تا شرکتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندرکاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليت ها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.

در اين راستا ستاد برگزاري قصد دارد با رويکردي متفاوت خدمات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي کردن شرکت کنندگان در اين نمايشگاه ارائه کند.

غرفه شرکت مهندسين مشاور آماتيس رابين عضو کانون، با شماره A 44 در سالن خليج فارس ظرفيت هاي اين شرکت را در حوزه تصصي به نمايش گذارده است.

 پانزدهمين دوره نمايشگاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران تا 11 مهر ماه ادامه دارد.