درخواست از اعضاء براي اصلاح گرايش‌هاي قراردادهاي ثبت شده

تاریخ انتشار : 1398/07/14

 

همانگونه که پيشتر نيز به اطلاع رسيده است، در راستاي توسعه بازار مشاوران محترم عضو کانون و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي تخصصي آنان، با تصويب شوراي‌عالي، گرايش‌هاي تخصصي از 6گرايش موجود به 15گرايش به شرح جدول پيوست اصلاح و افزايش يافته است.

با توجه به اين‌که همزمان آئين‌نامه نظام رتبه‌بندي با رويکرد بهينه‌سازي و اصلاح برخي از شاخص‌ها و شرايط بازنگري شده و هم‌اکنون فرآيند آزمايشي آن در برنامه کاري دبيرخانه کانون مي‌باشد که به تدريج در مراحل تمديد گواهينامه يا ارزيابي مجدد هر يک از اعضاء، پرونده رتبه‌بندي آنان با شرايط جديد تطبيق داده خواهد شد.

براي بهره‌گيري بهتر و کامل‌تر مشتريان از خدمات مشاوران و بهره‌برداري کانون از اطلاعات به روز شده در موارد گوناگون از جمله ارزيابي مجدد، تمديد و... لازم است تغييرات گرايش‌ها هرچه سريعتر در اطلاعات موجود در سايت از جمله قراردادهاي موجود مشاوران اصلاح شود.

ضروريست اعضاي محترم نسبت به اصلاح گرايش‌هاي قراردادهاي ثبت شده خود  با گرايش‌هاي جديد اقدام کنند. لذا از کليه اعضاء درخواست مي‌شود: ترتيبي اتخاذ نمايند تا به منظور همراهي در تطبيق و يکسان‌سازي گرايش‌ها بر اساس راهنما و دستورالعملِ موجود، ظرف مدت 2ماه از تاريخ اين اطلاعيه با مراجعه به سايت و سامانه رتبه‌بندي نسبت به اصلاح فرم‌هاي 2 ،3 ،4 و12 موجود اقدام فرمايند.

شرکت‌هايي که تمايل دارند زودتر با رسته‌ها وگرايش‌هاي جديد ارزيابي شوند مي‌توانند با واحد ارزيابي و رتبه‌بندي(داخلي112) تماس بگيرند.

لطفا براي مطالعه راهنماي دستورالعمل به بخش قوانين و مقررات ، پرونده دستورالعمل راهنماي متقاضيان رتبه بندي و اخذ رسته و گرايش مراجعه فرماييد.

                                                                                                                                                    با تشکر

                                                                                                                                               عليرضا کريم‌زاده 

                                                                                                                                                     دبيرکل