توسعه همکاري هاي کانون و بانک گردشگري

تاریخ انتشار : 1398/07/24

 

در پيگيري مفاد تفاهمنامه بين کانون و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سه شنبه 23 مهرماه دکتر حقيقت پژوه با دکتر مرتضي خامي مدير عامل بانک گردشگري ديدار کرد.

در اين ديدار که با حضور دبير کل کانون و در محل ساختمان مرکزي بانک گردشگري ترتيب يافت مسئولان کانون در خصوص نحوه شکل گيري کانون، نظام رتبه بندي و ظرفيت هاي تازه ايجاد شده در کانون را تشريح کردند و آمادگي اين نهاد را براي ارائه خدمات مشاوره اي به متقاضيان تسهيلات طرح هاي مرتبط از بانک گردشگري اعلام داشتند.

دکتر خامي نيز اظهار کرد : بانک گردشگري قصد دارد برخي از فعاليت هاي کارشناسي خود را به اعضاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي برون سپاري کند.

در پايان مقرر شد در آينده نزديک براساس تفاهمنامه فيمابين، زمينه همکاري هاي گسترده فراهم گردد.