نحوه محاسبه جريمه تاخير تسهيلات حساب ذخيره ارزي تغيير کرد

تاریخ انتشار : 1398/08/06

بانک مرکزي با ابلاغ دستورالعملي تغيير در نحوه محاسبه جريمه تاخير تسهيلات حساب ذخيره ارزي را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، بانک مرکزي در بخشنامه‌اي مصوبه هيات امناي حساب ذخيره ارزي را در ارتباط با نحوه محاسبه جريمه تاخير مرتبط با کليه مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي با موضوع تمديد دوره‌هاي تامين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب مذکور ابلاغ کرد.

بر اساس اين مصوبه در تمامي مصوبات هيات امناي حساب ذخيره ارزي موضوع تمديد دوره‌هاي تامين مالي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي، در صورت عدم پرداخت به موقع تمام يا بخشي از هر قسط از سوي تسهيلات گيرنده، جريمه تاخير با رعايت مقررات مربوط نسبت به اقساط بعد امهال محاسبه و از گيرنده تسهيلات اخذ مي‌گردد.