هفتمين همايش ارزيابي عملکرد

تاریخ انتشار : 1398/09/03

هفتمين همايش ارزيابي عملکرد در تاريخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط مرکز توسعه آموزش هاي مديريت آزما پارسيان و تحت حمايت سيويليکا در شهر تهران – دانشگاه الزهرا برگزار مي شود.با توجه به اينکه اين همايش به صورت رسمي برگزار مي گردد، کليه مقالات اين کنفرانس در پايگاه سيويليکا و نيز کنسرسيوم محتواي ملي نمايه خواهد شد و شما مي توانيد با اطمينان کامل، مقالات خود را در اين همايش ارائه نموده و از امتيازات علمي ارائه مقاله کنفرانس با دريافت گواهي کنفرانس استفاده نماييد.

حوزه هاي تحت پوشش: مديريت (عمومي)

برگزار کننده: مرکز توسعه آموزش هاي مديريت آزما پارسيان

ساير برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليکا

شهر برگزاري: تهران – دانشگاه الزهرا

 

هفتمين همايش ارزيابي عملکرد توسط مرکز توسعه آموزش هاي مديريت آزما پارسيان در تاريخ ۱۹-۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار ميگردد.

 

محور هاي اين همايش:

 

چگونگي ساختن محيط کار آرماني جهت دستيابي به بالاترين عملکرد تيمي

روش هاي مکانيزه نمودن ارزيابي عملکرد در سازمان ها

روش هاي کاربردي ارزيابي ۳۶۰ درجه مديران

چگونه ميتوانيم به وسيله کانون ارزيابي به کشف استعدادها بپردازيم

سيستم مديريت عملکرد يکپارچه: سطوح کسب و کار، واحد و فرد

دمينگ و آناليز Sap-Lap و تاثير آن بر ارزيابي عملکرد

ارزيابي افراد سازمان يا ارزيابي واحد ها؟

چگونگي چيدمان و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي

چگونه با روانشناسي به ارزيابي عملکرد بپردازيم؟

مطالعه موردي استقرار نظام مديريت عملکرد در سازمان ها