فراخوان " سمپوزيوم فرصت هاي سرمايه گذاري گردشگري کشورهاي عضو اکو " در جزيره کيش

تاریخ انتشار : 1398/09/05

 

 

 

همکار گرامي

مدير عامل محترم شرکت عضو کانون

با سلام

به استحضار مي رساند طبق اطلاع رساني مجري، " سمپوزيوم فرصت هاي سرمايه گذاري گردشگري کشورهاي عضو اکو " در تاريخ 20 الي 21 آذرماه 98 با حمايت وزارت ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي در جزيره کيش برگزار خواهد شد.  

نظر به اهميت اين رويداد، به ويژه با توجه به امضاي تفاهمنامه توسعه همکاري هاي مشترک بين کانون ( مشاوران عضو کانون ) و اين وزارتخانه در ارجاع طرح هاي مرتبط با حوزه گردشگري، حضور مؤثر شرکت هاي فعال در اين حوزه در سمپوزيوم يادشده ، فرصت ارزشمندي است که شايسته است از آن در جهت توسعه بازار کار مشاران بهره برد.

  • تخصيص پاويون مذاکراتي جهت معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري مشارکت کنندگان و معرفي توانمندي هاي شرکت متبوع
  • حضور نمايندگان مشارکت کنندگان در تالار مذاکرات بين المللي و ميزهاي مشترک کشورها
  • درج لوگوي شرکت کنندگان در فضاي ويژه حاميان در سالن افتتاحيه
  • چاپ دوصفحه رپرتاژ آگهي مشارکت کنندگان در کتاب ديجيتال رويداد
  • قرار دادن پرچم مشارکت کنندگان در تار مذاکرات

از جمله خدماتي است که در اختيار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

همچنين امکان برگزاري يک پنل تخصصي براي کانون با هدف معرفي ظرفيت هاي اعضاي اين نهاد به جامعه مخاطب فراهم خواهد بود.

گفتني است که حضور مديران ارشد گردشگري کشور و کشورهاي اکو، مديران هتل ها و مراکز گردشگري، مديران انجمن هاي گردشگري کشورهاي اکو و هيأت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين رويداد بزرگ فرصتي را براي هر کدام از شرکت هاي عضو کانون که مايل باشند در کنار کانون در اين سمپوزيوم حضور يابند، جهت بازار يابي شرکت متبوع فراهم خواهد ساخت.

حضور کانون و بهره مندي اعضاي داوطلب آن در اين رويداد مستلزم پذيرش سهم 2 ميليون توماني ( از مجموع 15 ميليون تومان ) و البته تأمين هزينه هاي رفت و برگشت و اقامت خواهدبود.

خواهشمند است با عنايت به فورس زماني در تصميم گيري و نام نويسي، دستور فرماييد نظر آن شرکت حد اکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 9 آذر ماه جاري، کتبي به دبيرخانه و يا از طريق تلفن کانون داخلي 114 ( خانم ضيائي ) اعلام گردد.

                                                                                                                                    عليرضا کريم زاده

                                                                                                                                          دبير کل