آموزش نرم افزار کامفار (تشريح مفاهيم اقتصاد مهندسي در گزارشات توجيهي)

تاریخ انتشار : 1398/10/09

 

نويسنده: نادر صفري

 

ناشر: موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

 

تومان40،000

موضوع: تشريح مفاهيم اقتصاد مهندسي در گزارشات توجيهي، طاحهاي عمراني، امکان سنجي ، داده پردازي

شماره کتابشناسي ملي :5924134

نوبت اول چاپ : اول 1398

اين کتاب در 15 فصل ، يک مقدمه و در 286 صفحه تأليف شده است.

علاقه مند براي تهيه اين کتاب مي توانند به نشاني www.comfarpro.com مراجعه کنند.