کرونا، چگونه بازار ارز را به آرامش رساند؟

تاریخ انتشار : 1398/12/24

تهران - ايرنا - بازار ارز در بهمن‌ و اوايل اسفندماه دچار موج جديد تلاطم‌ها شد، اما با جدي شدن تهديد کرونا، روند صعود قيمت‌ها در بازار ارز متوقف شده و ضمن برقراري آرامش در بازار، قيمت دلار نيز به تدريج به سوي کانال ۱۴ هزار توماني عقب‌نشيني کرد.

شيوع کرونا تاثيري دوگانه بر بازار ارز کشور داشت. در آغاز شيوع کرونا، توجهات به بازار ارز به عنوان محلي مطمئن براي سرمايه گذاري در زمان بحران و حفظ ارزش پول، جلب شد؛ به طوري که تقاضا براي ارز افزايش رفته و براي مدتي به رشد قيمت ها در اين بازار دامن زد.

اما به تدريج با شتاب گرفتن روند شيوع کرونا و افزايش ريسک هاي مرتبط با آن، به يکباره روند تقاضا براي ارزهاي عمده در اين بازار کاهش يافت و قيمت ها نيز روندي نزولي به خود گرفت.

«کامران سلطاني‌زاده» رييس شوراي عالي کانون صرافان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره تاثير شيوع کرونا بر تحولات بازار ارز اظهار داشت: کرونا تقاضا در بازار ارز را کاهش داد و باعث آرامش اين بازار شد.

افت تقاضاي ارز براي واردات کالا از چين

رييس شوراي عالي کانون صرافان گفت: همه فعاليت هاي اقتصادي به علت اين بيماري کاهش يافته و به تبع آن، تقاضا براي ارز افت کرده است.

وي افزود: به عنوان مثال، روند واردات و خريد کالا از چين به علت رشد کرونا در اين کشور، دچار ابهام شده که باعث شد درخواست براي ارز بابت واردات از چين کاهش يابد.

کاهش تقاضا براي ارز مسافرتي

رييس شوراي عالي کانون صرافان اضافه کرد: همچنين شروع کرونا ميزان سفرهاي خارجي را به شدت کاهش داده که اين موضوع نيز موجب شده است که تقاضا براي ارزهاي مسافري افت زيادي کند.

سلطاني‌زاده يادآور شد: در سال هاي گذشته معمولاً با نزديک شدن به نوروز، حجم تقاضا براي ارزهاي مسافري رشد زيادي مي کرد اما امسال به دليل شروع کرونا در ايران و ساير کشورها، شاهد تقاضاي چنداني براي ارز مسافرتي نيستيم.

عدم حضور مردم در بازار ارز

 رييس شوراي عالي کانون صرافان اضافه کرد: همچنين بخشي از مردم با هدف سرمايه گذاري اقدام به خريد انواع ارز از صرافي ها مي کردند که در هفته‌هاي اخير به علت شيوع کرونا و نگراني از اين بيماري، ميزان مراجعه مردم به بازار کاهش زيادي يافته است.

 وي اضافه کرد: مردم ترجيح مي‌دهند که فعلاً از خانه خارج نشوند که اين موضوع، افت حضور در بازار ارز و به تبع آن کاهش خريد را به دنبال داشته است.

کمبود ارز در سامانه نيما نداريم

رييس شوراي عالي کانون صرافان درباره وضعيت عرضه ارز در سامانه نيما نيز گفت: روند عرضه ارز در سامانه نيما در حال انجام است و کمبودي وجود ندارد.

وي ادامه داد: صادرکنندگان ارزهاي مورد نياز را در اين سامانه در مواردي با تاخير عرضه و بانک مرکزي بر وضعيت عرضه و مبادله ارز در اين سامانه نظارت دارد.

 سلطاني‌زاده اضافه کرد: با وجود اينکه عرضه ارز در سامانه نيما بالا رفته، اما همزمان قيمت ارزها نيز در اين سامانه نيز رشد کرده است.

 وي درباره افزايش تقاضا براي ارز در سامانه نيما در دي و بهمن‌ماه گفت: به دليل اينکه بخشي از عرضه کنندگان ارز نتوانسته بودند به موقع ارز خود را به اين سامانه تزريق کرده و با عدم انجام تعهدات، نياز متقاضيان را برآورده کنند، شاهد افزايش تقاضا در ماه هاي ياد شده بوديم اما به تدريج اين مشکل با دخالت به موقع بانک مرکزي و نهادهاي دست اندر کار برطرف شد و ميزان عرضه وتقاضا به حالت عادي بازگشت.

 رييس شوراي عالي کانون صرافان ادامه داد: به علت شيوع کرونا، در حال حاضر حجم معاملات در صرافي ها کاهش زيادي يافته است. شماري از صرافي ها نيز ساعت کار خود را کم کرده و کارکنان را شيفت بندي کرده اند

سلطاني‌زاده افزود: بررسي ها نشان مي دهد وضعيت معاملات در صرافي هاي واقع در تهران، شهرستان‌ها و حتي نواحي مرزي، عادي و البته کم حجم شده و آرامش و ثبات در اين بازار حاکم شده است.