اولين ساعات ورود سکاندار سازمان بورس به ملاصدرا

تاریخ انتشار : 1399/01/24

حسن قاليباف اصل، رئيس جديد سازمان بورس، تا ساعتي ديگر روانه ساختمان ملاصدرا خواهد شد تا رسما، مديريت خود بر يکي از پررونق‌ترين و در عين حال پرالتهاب‌ترين بازارهاي کشور را آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاليباف اصل، رئيس جديد سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از وقفه‌اي ۱۹ ماهه مجدد به ارکان مديريتي بورس بازگشت. مهر سال ۱۳۹۷ بود که او پس از ده سال مديريت خود، جاي خود را به علي صحرايي، مديرعامل کنوني بورس تهران داد تا بتواند به دور از پست‌هاي مديريتي در سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران، به فعاليت در بازار سرمايه بپردازد.

حسن قاليباف اصل، از استخاره براي مديرعاملي شرکت بورس تا تکيه بر کرسي رياست سازمان بورس

پيش از اينکه او وارد بورس تهران شود، باز هم در شرکتي بورسي مشغول به فعاليت بود و آنگونه که جستجو در خاطراتش نشان مي‌دهد، دوران پرفراز و نشيبي را در ده سال مديريت خود بر بورس تهران، پشت سر گذاشته است؛ چه از به اوج رسيدن تحريم‌ها در دوره رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد و چه از تغيير سه وزير اقتصادي که در دوران رياستش، آن را تجربه کرده است.

او البته در خاطراتش اين گونه مرور مي‌کند که براي پذيرش مديرعاملي بورس تهران در زمان تصدي بت‌شکن، رئيس هيأت مديره شرکت بورس که آن روزها اتفاقاً پيشنهاد دهنده پست مديرعاملي شرکت بورس به او بوده است، پس از سه بار پيشنهاد، در نهايت استخاره گرفته و راهي ساختمان حافظ مي‌شود.

حال حسن قاليباف اصل، با رأي شوراي عالي بورس، سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار شده است؛ جايي که تا کمتر از ۲۴ ساعت قبل، فردي بر جايگاه آن تکيه زده بود که در دوران تصدي‌اش بر سازمان بورس و اوراق بهادار، اتفاقات مهمي را رقم زد؛ هر چند که هفته‌هاي آخر مديريتش، تلخ‌کامي‌هاي فراواني را براي برخي سرمايه‌گذاران و سهامداران رقم زد.

بازار سرمايه از فتح قله ۶۰۰ هزار واحدي تا تعليق عرضه‌هاي اوليه

اکنون بازار سرمايه، روزهاي پر از بيم و اميدي دارد. شاخص درست در روزي که شوراي عالي بورس قرار بود سکاندار جديد را تعيين کند، قله ۶۰۰ هزار واحدي را هم رد کرد و ساعتي بعد از تشکيل جلسه اين شورا با حضور اعضا، تعليق عرضه‌هاي اوليه را شاهد بود. گويا لغو مصوبات و دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، به يک رويه تبديل شده است؛ همان رويه‌اي که شايد بتوان آن را مسبب اصلي استعفاي شاپور محمدي، سکاندار کارکشته بازار سرمايه دانست.

۱۶ اسفند ۹۸ بود که فرهاد دژپسند، رئيس شوراي عالي بورس مصوبه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار را براي کاهش دامنه نوسان در بورس و فرابورس به دو درصد را لغو کرد. اين آغازي براي حرکت‌هايي شد که نه تنها فکر استعفا را در ذهن رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار پررنگ کرد؛ بلکه تصميم عصر روز گذشته شوراي عالي بورس را هم براي بسياري از فعالان بازار سرمايه، يادآور بي‌ثباتي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نمود.

آن روزها، اميرتقي تهران، مديرکل دفتر وزارتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در نامه‌اي به شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، از رؤيت تصميم هيأت مديره اين سازمان براي کاهش دامنه نوسان بورس و فرابورس به دو درصد توسط وزير اقتصاد خبر داده و از پي نوشتي صحبت به ميان آورده بود که فرهاد دژپسند آن را نگارش کرده بود.

در اين پي نوشت آمده بود: «نظر به شرايط جاري کشور با استناد به جمع بندي شوراي عالي بورس که اتخاذ تصميم در شرايط حساس و فوري را در اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نظر شورا قرار داده است و با توجه به مشورت به عمل آمده با اکثريت اعضاي شوراي عالي بورس، با عنايت به حساسيت‌هاي موجود در شرايط کنوني اقتصاد و لزوم مديريت و تعادل بازارهاي مالي و حوزه‌هاي اقتصادي کشور، ضروري است مصوبه هيأت مديره آن سازمان در خصوص کاهش دامنه نوسان به دو درصد، فعلاً منتفي شود و از روز شنبه ۱۷ اسفندماه سال جاري، دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادي باز گردد / والسلام»

وتوي دوباره تصميم سازمان بورس و نگاه نگران سهامداران به يک جايگاه متزلزل

حال روز گذشته درست در جلسه شوراي عالي بورس، باز هم اين ديدگاه دستوري به بازار سرمايه پديدار شد و اين بار، باز هم فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي بود که از تعليق تصميمي در بازار سرمايه خبر داد که تغيير در عرضه‌هاي اوليه را دنبال مي‌کرد.

دژپسند اين بار هم گفت که «با توجه به تصميم هيأت مديره بورس در روز چهارشنبه مبني بر عرضه اوليه، در جلسه امروز شوراي عالي بورس، شورا به اين جمع‌بندي رسيد که با توجه به نياز بازار و اقبال سهامداران به بازار سرمايه، عزم جدي دولت و نهادهاي غيردولتي به عرضه‌هاي اوليه، قرار شد که اين تصميم تعليق شود تا هيأت مديره در اين باره تصميم‌گيري نمايد.»

اين دومين باري است که وزير امور اقتصادي و دارايي تصميمات سازمان بورس و اوراق بهادار را وتو کرده و چشم‌انداز مبهمي را پيش روي سهامداران و سرمايه‌گذاران قرار داده است؛ ضمن اينکه بسياري از کارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند که اين گونه ورود دستوري و با تصميمات خلق‌الساعه، جايگاه سازمان بورس و اوراق بهادار را در ديدگاه سهامداران و سرمايه‌گذاران، بسيار متزلزل جلوه داده و از اين پس، کمتر کسي دستورالعمل‌هاي سازمان بورس را جدي خواهد گرفت؛ چراکه هر لحظه ممکن است اين تصميم و بخشنامه، به سليقه شوراي عالي بورس و شخص وزير اقتصاد، کن لم يکن تلقي شود.

مأموريت جدي رئيس جديد سازمان بورس چيست؟

حال حسن قاليباف اصل، درست در زماني سکان بازار بورس را به عهده مي‌گيرد که بازار سرمايه، يکي از پررونق‌ترين و پرالتهاب ترين دوران حيات خود را تا به امروز مي‌گذراند.

براي اين مسئوليت، فعالان اقتصادي نقش‌ها و مأموريت‌هاي متفاوتي را تعريف مي‌کنند. حسين سلاح‌ورزي، عضو شوراي عالي بورس که به نمايندگي از فعالان اقتصادي در جلسات حضور مي‌يابد، از اولويت‌هاي اين روزهاي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار سخن به ميان مي‌آورد.

او با تعريف چهار گزينه متفاوت، چهار مأموريت متفاوت را براي سازمان بورس و اوراق بهادار تعريف کرده و بر اين باور است که «توسعه فرهنگ سهامداري از طريق آموزش گسترده به آحاد مردم با استفاده از امکانات فضاي مجازي»، «افزايش تعامل با خبرگان و فعالان بازار و نظرخواهي از آنها پيش از ابلاغ مقررات جديد»، «بهينه سازي هسته معاملات و نرم افزار معاملات بر خط کارگزاري‌ها» و «تسهيل ورود شرکتهاي ارزش آفرين به بورس و کاهش بروکراسي» از جمله ماموريت‌هايي است که مي‌توان براي رئيس جديد اين سازمان مهم برشمرد.

در اين ميان، بسياري هم بر اين باورند که بهينه سازي هسته معاملات و نرم افزارهاي معامله برخط کارگزاري‌ها، از جمله نکات مهمي است که بايد در اولويت قرار گيرد.