براي شناسايي سوء استفاده کنندگان از نام کانون، با ما همکاري کنيد

تاریخ انتشار : 1399/01/25

در ماه هاي اخير برخي از شرکت ها و اشخاص، به منظور بهره برداري از حسن اعتبار برَند کانون، اقدام به تبليغ خود در فضاي مجازي کرده و مدعي عضويت در کانون و يا همکاري با اعضاي کانون شده اند.

همان طور که آگاهيد اعضاي کانون طبق اساسنامه فقط اعضاي حقوقي هستند لذا در ابتدا، همه کساني که به صورت فرد حقيقي اين ادعا را دارند نمي توانند عضويت کانون را داشته باشند و شرکت هاي مشاوري هم که در عين حقوقي بودن فاقد گواهينامه معتبر از کانون باشند نمي توانند و نبايد مدعي عضويت در اين نهاد شوند.

از آنجا که اين اقدام ، آشکارا در جهت سوء استفاده از برَند کانون و با هدف اغفال مشتريان صورت مي گيرد در عين حال که مصداق جرم نشر اکاذيب بوده و طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي، قابل پيگيري قانوني است، تضييع حق اعضاي کانون نيز به شمار آمده و عملا بازار کار آنها را محدود و از طريق ارائه خدمات مشاوره اي بدون کيفيت، اعتبار کانون را نيز مخدوش مي سازد.

با يادآوري اينکه، تنها مشاوران معتبر از نظر کانون، شرکت هايي هستند که نام و مشخصات آنها در فهرست روزآمد مشاوران داراي رتبه معتبر در پايگاه اطلاع رساني کانون ( www.abcic.ir) درج شده است، سرمايه گذاران علاقه مند به بهره مندي از خدمات مشاوره اي را به دقت کافي در انتخاب مشاور مورد نظر خود، فقط و فقط از ميان مشاوران مذکور در فهرست يادشده دعوت کرده و از اعضاي کانون نيز انتظار دارد به منظور حفظ حقوق خود و اعتبار نام کانون، به محض مشاهده تخلفاتي از اين دست ، کانون را در جريان امر قرار دهند تا نسبت به پيگيري قانوني موضوع اقدام گردد.