نشريه اخبارکانون ويژه ارديبهشت ماه منتشر شد

تاریخ انتشار : 1399/03/03

يادداشت اول اين شماره با هنوان " توقف ممنوع" به گزارشي پيرامون چگونگي فعاليت دبيرخانه کانون در دوران همه گيري کرونا و آمار فعاليت هاي انجام شده ، اعم از دورکاري و حضور شيفتي در کانون اختصاص دارد و بر اين نکته تأکيد مي کند که در هر شرايطي، کار و فعاليت در کانون توقف پذير نيست و همکاران شما با اتخاذ شيوه هاي مناسب در عين رعايت پروتکل هاي بهداشتي، انجام وظايف خود را بي وقفه و با انرژي تمام دنبال مي کنند.

در بخشي از اين ياد داشت آمده است:

دورکاري را هرچه بناميم وهر شکلي از به‌کارگيري فناوري‌هاي ارتباطي مدرن و رايانه اي را مد نظر آوريم، در هر صورت امکاني بود که اجازه نداد توفان بيماري جهانگير کرونا و فاصله اجتماعيِ ناگزير، توقفي در امور کانون ايجاد کند.

مسئوليت پيشبرد امور اعضاء و التزام به پاسخگويي در هر زمان و هر شرايط همکاران شما را در دبيرخانه کانون به اتخاذ شيوه هاي متناسبي واداشت که در عين رعايت پروتکل هاي بهداشتي صادره و حساسيت در قبال سلامت کارکنان، همه روشهاي مختلف از قبيل حضور شيفتي، نوبتي اعلام شماره تماس هاي ويژه براي ارتباط اعضاي کانون با مسئولان و متصديان بخش هاي مختلف، کار در منزل از طريق اينترنت و به اصطلاح دورکاري نه تنها اجازه توقف به امور جاري کانون ندهد بلکه به دليل احترام به اعضا کوشش شود تا با احساس مسئوليت بيشتر به انجام وظايفي که برعهده هر فرد بود با اصالت به اولويت پاسخگويي، پرداخته شود.

اين تجربه در عين حال به ما آموخت که مي توان از طرق مختلف ازجمله بهره گيري از گروه هاي کاري اينترنتي، پست الکترونيکي، تلفن، نمابر و رايانه براي تماس با سازمان خود استفاده و شيوه انعطاف‌پذيري را به کار گرفت.

در بخش ديگر که به اهم فعاليت هاي کانون در دوره مورد بحث مي پردازد، اشاره داردکه :حتي با بررسي مشکلات حضور اعضا از سراسر کشور در مجمع عمومي سالانه، مدلي از برگزاري نيمه حضوري با استفاده از امکانات فضاي مجازي طراحي و جهت بررسي و تأييد به شوراي عالي تقديم شده است که نحوه آن به زودي به آگاهي خواهد رسيد.

گزارش عملکرد کانون در دوره منتهي به پايان آذرماه 98 به همراه فهرست شرکت هاي داراي رتبه معتبر تا پايان دوره مورد نظر و نشريه اخبار کانون ( ويژه اسفند با رويکرد گزارش کارنامه سال ) تهيه و براي عرضه به اعضاي کانون توليد شده و به چاپ رسيده است.

موضوع پيگيري دوره هاي آموزشي که از نيمه دوم سال گذشته کليد خورده، با تهيه برنامه جامع پيشنهادي پيگيري شده و امکان برگزاري دوره ها به هر دو صورت مجازي و حضوري مطالعه و آمادگي هاي لازم فراهم آمده است

و سرانجام اينکه، گامهاي اساسي ايجاد باشگاه مشاوران سرمايه گذاري که با هدف توسعه سرمايه هاي اجتماعي و دانشي کشور و اعتلاي نقش مرجعيت کانون در حوزه فعاليت هاي مربوطه صورت مي گيرد در همين مدت برداشته شده و ان شاءا... فعاليت آن به زودي به آگاهي همکاران خواهد رسيد.

همچنين در گفت و گويي با مهندس ادموند ميرزا خانيان، عضو دوره هاي اول و دوم شوراي عالي کانون  مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره شرکت مهندسين مشاور سنجش امکان طرح،نقش مشاوران سرمايه گذاري در سازمان دهي و تأثيرگذاري بر اقتصاد پس از کرونا،  اقتصاد ديجيتالي و مشاوره هاي تازه در سبد عرضه خدمات، الزام ابزارها و مهارت هاي تازه براي کار در دوران پس از کرونا و مفهوم گسترده حوزه سرمايه گذاري ديجيتال را بررسي کرده ايم که زير عنوان " مشاوران سرمايه گذاري؛ پل ارتباطي سرمايه هاي فيزيکي، انساني و ديجيتال " درج شده است.

ادامه گفت وگو با دبيرکل کانون پيرامون ديروز، امروز و فرداي کانون و گزارش از اقدامات اعتراضي کانون به نهادها و مقامات مسئول در ارتباط با ابطال بخشنامه مشترک بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و داريي در زمينه الزام ارجاع مطالعه امکان سنجي طرح ها به اعضاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي نيز ازجمله مطالب اين شماره اخبار کانون است.