تاريخ جديد برگزاري سيزدهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه اعلام شد

تاریخ انتشار : 1399/03/11

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه، 24 تا 27 تيرماه سال 99 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد.

از آنجا که يکي از مهم ترين راه هاي معرفي کانون و خدمات آن به جامعه سرمايه گذار، حضور مؤثر در نمايشگاه ها، همايش ها، سمينارها و تمام رويدادهاي مرتبط با اين حرفه  است و از سوي ديگر نمايشگاه مورد بحث به بانک ها، بيمه ها و بورس اختصاص دارد، حضور آن دسته از شرکت هاي کانون که پيوند رسمي با بانک ها دارند در غرفه مشترک و در کنار کانون، به جد مورد انتظار است.

اميدواريم شرکت عضو با قبول دعوت، در اين رويداد همگام با کانون قدم بردارند و نقش خود را در تقويت برَند کانون و به تبع آن توسعه بازار کار مشاوران عضو ايفا نمايند.  

ضمن درخواست اعلام آمادگي کتبي آن شرکت براي حضور، کارشناسان روابط عمومي کانون ( با داخلي 113 و 114)  آماده ارائه توضيحات بيشتر هستند.

شايان ذکر است کانون در گام نخست نسبت به رزرو يک غرفه 24 مترمربعي اقدام کرده که ان شاءا... با اعلام حضور ساير شرکت هاي بانکي عضو، نسبت به تغيير ابعاد غرفه متناسب با تعداد حاضران اقدام خواهد شد.

همچنين به دليل سرشکني هزينه ثبت نام نمايشگاه ميان شرکت هاي حاضر در غرفه، مبلغ 20 ميليون ريال براي هر شرکت منظور شده است.