اطلاعيه فوري درباره برگزاري مجمع عمومي کانون

تاریخ انتشار : 1399/03/13

همکار گرامي ، عضو محترم کانون

با سلام احترام،

با توجه به اطلاع رساني انجام شده در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده دوره منتهي به 30 آذر ماه 1398، نکات مهم زير در مورد نحوه برگزاري اين مجمع ، مورد تأکيد مي باشد :

  • به دليل الزام رعايت پروتکل هاي بهداشتي صادره از ستاد مبارزه با کرونا ، مجمع عمومي به صورت نيمه حضوري برگزاري مي شود.
  • دعوتنامه به جهت لزوم ارائه به اداره ثبت شرکتها، با مضمون دعوت از نماينده تام الاختيار آن شرکت عضو جهت حضور تنظيم و از طريق پشت ارسال شده اما مورد نظر شوراي عالي از حضور ، مشارکت غير حضوري آن شرکت در مطالعه گزارش هاي عملکرد، صورتهاي مالي و برنامه و بودجه سال     1399  و تکميل و ارسال فرم اخذ رأي مي باشد.
  • براي بخش حضوري مجمع، برابر پروتکل هاي بهداشتي محدوديت حضور حد اکثر 15 عضو وجود دارد که به منظور تسهيل موضوع ، اين تعداد شامل نمايندگان شرکت هاي عضو شوراي عالي و تعدادي از شرکت هاي عضو بوده که به صورت جداگانه  از آنها براي حضور دعوت به عمل آمده است.
  • علاوه بر ارسال پستي کليه گزارشها به نشاني اعضاء ، همه اين آگاهي ها به عنوان اسناد مربوط به مجمع عمومي، به تعداد 27 سند در بخش اطلاعيه هاي پايگاه اطلاع رساني کانون در دسترس شما مي باشد.
  • لطفا فرم اخذ رأي تکميل و حداکثر تا تاريخ 17 خرداد از طريق فکس، ارسال و اصل آن تحويل دبيرخانه گردد.
  • در صورت فراهم شدن امکانات فني احتمال پخش زنده مجمع عمومي وجود خواهد داشت که نحوه تماشاي آن به اطلاع خواهد رسيد.  

                                                                                             حميد رضا حقيقت پژوه