اخبار کانون ويژه مهر و آبان با موضوع شرکت هاي دانش بنيان منتشر شد

تاریخ انتشار : 1399/09/02

 

دوازدهمين شماره اخبار کانون با يادداشتي با عنوان آمورشهاي آنلاين؛ تبديل تهديدها به فرصت انتشار يافت. در بخشي از اين يادداشت مي خوانيم: هنر انسان زيرک به خصوص انسان‌هاي فرهيخته، در کسب و تقويت مهارت هاي تبديل تهديد‌ها به فرصت‌ها و خلق فرصت‌هاي طلايي از دل تهديد‌هاي فلج کننده و ويرانگر است.

اگر امروز به دليل شرايط نامساعد اقتصادي حاکم، قادر نيستيم تراز مالي مجموعه هاي خود را در حد نصاب هاي ذهني خود مثبت نگه داريم و اگر امروز واگيري يک ويروس ناخوانده، شرايط طبيعي فعاليت هاي متعارف را از ما سلب کرده، اما فرصتي براي ارتقاء دانش و مهارت ها نيز فراهم ساخته تا آماده تر  و مجهز تر از گذشته در ميدان پسا کرونا پا نهيم.اين يادداشت نگاهي به آغاز برگزاري دوره هاي آموزشي آنلاين کانون دارد.

گزارش اصلي اين شماره به گفت و گويي با آقاي محمود ولي پور نراقي کارشناسي مهندسي صنايع (برنامه ريزي و تحليل سيستم ها) و کارشناسي ارشد صنايع ، عضو هيات مديره و مديرعامل گروه مدپا اختصاص دارد که به تفصيل در پاسخ به سوالاتي درباره آينکه آيا شرکت هاي دانش بنيان براي استفاده از تسهيلات صندوق نوآوري و شکوفايي نيازمند گزارش هاي امکان سنجي هستند؟ مي پردازد و تأکيد مي کند که آگاهي تام از شرايط دانش بنيان شدن، نيازمند ورود مشاوران کانون است و معاونت علمي و فناوري در اين زمينه مشاوراني را به کار نگرفته است. اين معاونت به شرکت ها و ارزياب ها اجازه نمي دهد که پيش از دانش بنيان شدن در اين زمينه مشاوره بدهند. بنابراين کانون مي تواند به عنوان يک فعاليت اصلي به اين کار بپردازد و عدم حضور کانون در زمينه راهنمايي و تبيين شرکت هايي که قصد دانش بنياني دارند بسيار احساس مي شود.

ولي پور در جواب اين پرسش که اصولا ارزيابي شرکت هاي دانش بنيان نيازمند دانش و تخصص بالاتري از سطح معمول است ، اگر کانون قصد ورود به اين عرصه را داشته باشد خود چه آموزش هايي را نياز دارد؟ آيا سطح فعلي مشاوران را براي ارزيابي شرکت هاي دانش بنيان مناسب مي دانيد ؟ مي گويد : هر شرکتي که مايل به ورود به اين عرصه باشد نيازمند تخصص ويژه اي نيست.  در واقع تمام اين افراد کارگزارهايي هستند که در حوزه ارزيابي از سوي معاونت آموزش ديده اند.

اين شماره اخبار کانون همچنين گفت و گويي با آقاي هومن عمادي عضو شوراي عالي و مدير عامل شرکت آبادصنعت گيوا دارد که پيرامون استقبال بازار از ايده هاي استارت آپي صحبت مي کند مي کند.

همچنين ديدگاه آقاي محسن شريف مدير عامل شرکت سپينود شرق در باره رشد محسوس فرهنگ بهره گيري از مشاوران سرمايه گذاري، در اين شماره اخبار کانون درج شده است.