شرکت طرح جهاني بناي صنعت اردبيل واحد نمونه فني مهندسي کشور شد

تاریخ انتشار : 1399/09/24

 

شرکت طرح جهاني بناي صنعت اردبيل واحد نمونه فني مهندسي کشور شد

 

معاونت آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صمت ( صنعت، معدن و تجارت )، شرکت طرح جاني بناي صنعت اردبيل عضو کانون را به عنوان واحد نمونه فني مهندسي کشور برگزيد.

در نهمين جشنواره پژوهش و فناوري بخش صنعت و معدن و تجارت که صبح روز ( دوشنبه 24 آذر ماه ) به صورت ويديو کنفرانس برگزار شد از اين شرکت تقدير به عمل آمد.

رييس شوراي عالي کانون ضمن تبريک اين موفقيت به هيأت مديره، مدير عامل و همکاران محترم اين شرکت عضو، توفيق همه اعضاي کانون از جمله آن شرکت  را،  که در سايه تلاش هاي  ارزشمند حرفه اي و اخلاقي   حاصل مي گردد توفيقي براي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي دانست و براي همه اعضاي اين نهاد توفيقات روزافزون حرفه اي  آرزو کرد.