پيشنهاد پيوستن اعضاي کانون به مجموعه شتاب دهنده هم افزا

تاریخ انتشار : 1399/09/30

به اطلاع اعضاي محترم کانون مي رساند پيرو مذاکرات شوراي عالي کانون با انجمن تحقيق و توسعه و نواوري صنايع و معادن ايران، درباره گسترش همکاري هاي حرفه اي، انجمن ياد شده با اشاره به تحول ايجاد شده در فرآيندهاي تعامل و همکاري بين حلقه هاي مختلف در اکو سيستم هاي اقتصادي، و با توجه به راه اندازي شتاب دهنده هم افزا ( هم افزايي توانمندي هاي صنعت و دانشگاه ) به عنوان يکي از حلقه هاي ارتباط انجمن و دانشگاه با هدف توليد ثروت و افزايش سودآوري، از مشاوران عضو کانون براي پيوستن به اين بازار دعوت به عمل آورد.

همانگونه که آگاهي داريد شتاب دهنده ها نهادهاي جديدي هستند که با هدف اقتصادي ايجاد شده و به نوآوران و شرکت هاي استارت آپي کمک مي کنند تا محصول و فناوري خود را به سرمايه گذاران عرضه کنند.

در اين ميان شرکت هاي شتاب دهنده هزينه هايي از قبيل نمونه سازي محصول، تست هاي آزمايشگاهي، آموزش نوآوران، تأمين فضاي فيزيکي براي فعاليت آنها ، تهيه طرح کسب و کار و گزارش امکان سنجي را تقبل مي کنند و در مقابل حق الزحمه خود را نقد دريافت و يا بخشي از منافع واگذاري فناوري، يا بخشي از سهام شرکت جديد بين نوآوران و سرمايه گذاران را مطالبه مي کنند.

با توجه به پيگيري اين مذاکرات که در صورت داوطلبي اعضاي کانون براي حضور در اين بازار با شرايط اعلام شده ، به احتمال بسيار به امضاي تفاهمنامه همکاري بين کانون و انجمن منجر و باب بازار تازه شتاب دهنده ها به روي اعضاي کانون گشوده خواهد شد، بدين وسيله از اعضايي که علاقه مند به فعاليت در اين حوزه    مي باشند دعوت مي کنيم با اعلام آمادگي کتبي حد اکثر تا 15 ديماه نام شرکت متبوع خود را به فهرست مربوط اضافه نمايند.