اخبار کانون ويژه آذرماه منتشر شد

تاریخ انتشار : 1399/10/14

 

نخستين عنوان شماره آذرماه نشريه اخبار کانون پروژه هاي نيمه تمام دولتي حاصل عدم توجه کافي به کار مشاوران سرمايه گذاري است که از گفت و گويي با دکتر علي رحماني مديرعامل شرکت مشاوره سرمايه گذاري نيکي گستر و مديرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است . وي در اين گفت وگو بر اين باور است که کار مشاوران سرمايه گذاري ايجاد ساختاربندي مناسب براي پروژه به منظور تامين مالي آن است .

دکتر رحماني همچنين معتقد است که مشاوران سرمايه گذاري، واسطه هاي اطلاعاتي پروژه هستند. او اظهار مي کند : يکي از دلايلي که پروژه هاي دولتي نيمه تمام را دچار اين سرنوشت شوم کرده عدم توجه و استفاده کارشناسانه از دانش و تخصص مشاوران خبره سرمايه گذاري در هنگام نگارش طرح هاي توجيهي بوده است و توجه دولت به اين کمبود پيش از توزيع سهام اين پروژه ها در بازار سهام مي تواند کليد حل مشکل باشد.

اين شماره با خبري از آغاز به کار دبيرکل جديد کانون و سوابق حرفه اي مهندس کيومرث فروتني بهمن پور ادامه مي يابد.

عنوان مهم ديگر اين شماره دستگاه‌هاي اقتصادي براي کاهش نقدينگي پيش‌قدم شوند مستخرج از اظهاران حاتمي يزد نايب رييس اول شوراي عالي است. وي معتقد است ريشه سياست اقتصادي صحيح در بانک مرکزي کنترل نقدينگي است که از طريق آن مي‌توان تورم و نرخ ارز را کنترل کرد.

احمد حاتمي يزد، رييس اسبق بانک صادرات معتقد است نقدينگي و تورم دو سر يک نمودار هستند و گاهي اوقات دليل بالا رفتن اين نمودار، اتکا به بودجه‌اي است که دولت و مجلس امکان تحقق آن را ندارند و يکي از راهکارهاي پيش رو، کاهش هزينه‌هاي دولت و دستگاه‌هاي زير مجموعه آن است.

بررسي ضرورت ايجاد R&D  در کانون عنوان ديگر اين شماره اخبار کانون است که مهمترين بخش گفت و گوي ما با محمود ولي پور نراقي مديرعامل گروه مدپا و عضو هيات مديره ،کارشناس مهندسي صنايع ( برنامه ريزي و تحليل سيستمها ) ، کارشناس ارشد صنايع را شکل مي هد.

وي در ادامه اظهار مي دارد؛کانون مي تواند متولي ارزش گذاري دانش فني در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري باشد. در اين صورت شرکت هاي داراي دانش فني بها مي يابند و شرکت ها به يکديگر همرساني مي شوند. صندوق توسعه و نوآوري شرايط همرساني را ايجاد و اين مساله را مورد توجه قرار داده است. توسعه بازار، درآمد و فروش و توسعه R&D زيرشاخه هاي سيستم تجاري سازي هستند. انجمن ها در ايران کارايي لازم را ندارند و واحد نظارتي نيز بر عملکرد آنها وجود ندارد، هر چند بودجه سالانه مي گيرند اما کار چندان مفيدي انجام داده نمي دهند. عدم وجود واحد نظارت در انجمن هاي صنفي سبب شده شرکت ها نيز به ميزان لازم کارآمد نباشند. شرکت هاي عضو کانون بايد از نظر دانش و تجربه توانمند شوند تا شرکت هاي دانش بنيان را توانمند کنند. کانون نهاد توسعه دهنده علم و دانش شود و در اين صورت مي تواند از مراکز حمايت کننده حمايت دريافت کند. معاونت علمي و فناوري نيز در اين صورت از کانون حمايت هاي لازم را مي کند.

و بالاخره زير عنوان بازگشت سرمايه به جهان توسعه يافته مي خوانيم : توليد در جهان متحول خواهد شد و سرنوشت صنعت را بازوها و توان فکري بي‌انتهاي روبات‌ها رقم مي‌زند. گزارش IMF نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري روي تکنولوژي‌هاي ديجيتال اعم از يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي موجب مي‌شود تا توليد در جهان متحول شود. پيامد اين اتفاق براي اقتصاد جهاني از دو سو قابل ‌تامل است. نخست کاهش درآمد کشورهاي در حال توسعه که نقش همکار در چرخه توليد صنعتي را برعهده داشتند و دوم افزايش ثروت در جهان صنعتي. توليد ناخالص داخلي جهان با «هوش مصنوعي» در افق ۲۰۳۰ تا ۱۴ درصد رشد خواهد کرد.