دوره آموزش آنلاين نظارت بر مصوبات پروژه هاي توليدي و خدماتي

تاریخ انتشار : 1399/11/01

کارفرما: کانون اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

مجري: شرکت نظم پويان صنعت نوين

 

هدف دوره:

اين دوره به منظور آشنايي مخاطبان با نظارت بر مصوبات پروژه هاي توليدي و خدمات ي براي طرح هايي است که از

منابع بانکي تسهيلات دريافت کرده اند. عمده هدف اين دوره افزايش توان دانشي و مهارتي و عملي مخاطبان با مباني

مديريت پروژه و مبناي تهيه گزارشات پيشرفت فزيکي و مالي و نظارت بر طرح هاي مذکور مي باشد.

مخاطبان دوره:

کليه علاقه مندان علي الخصوص اعضاي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

پيش نياز شرکت در دروه:

حداقل داراي مدرک ليسانس در يکي از رشته مهندسي و يا صنايع يا مديريت و آشنايي با طرح ها

مدت دوره:

42 ساعت در مدت دو ماه

نحوه برگزاري دوره:

به صورت آنلاين از طريق سيستم اختصاصي آموزش شرکت نظم پويان صنعت نوين که لينک اينترنتي مربوطه به

ثبت نام کنندگان ارسال مي گردد.

 

برنامه آموزش :

از 11 بهمن ماه، روزهاي شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 19 الي 22

مزاياي شرکت در دوره:

1- براي اعضاي کانون: ارائه گواهينامه کانون و شرکت نظم پويان صنعت نوين و تخصيص نمره در هنگام رتبه

بندي اعضا

2- براي غير اعضا: ارائه گواهينامه کانون و شرکت نظم پويان صنعت نوين

شهريه دوره:

به منظور ايجاد انگيزه براي اعضاي کانون اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، تخفيفات ويژه اي براي شرکت هاي داراي

رتبه الف و ب و ج و همچنين با توجه به تعداد نفرات ثبت نام کننده ، در نظر گرفته شده است که شرح آن در جدول هزينه ها مشخص شده است.

 

سرفصل هاي دوره:

1. اهميت و ضرورت برنامه ريزي و کنترل پروژ ه

2. اصول برنامه ريزي و کنترل پروژه

3. استانداردهاي مديريت پروژه در جهان و ايران

4. مقدمه اي بر استاندارد PMBOK

5. اصول نظار ت

6. شرح وظايف ناظر پروژه

8. مروري بر پريماورا

7. نحوه تهيه گزارشات پيشرفت و گزارشات کنترل زمان و هزينه طرح ها

8. نحوه بروز رساني گزارشات

9. نحوه تحليل گزارشات پيشرفت (تاخيرات زماني و ي ا افزايش هزينه ها(

10 . بررسي نمونه اي مصوبات

11 . بررسي نمونه اي گزارش پيشرفت يک طرح فرضي (با فرمت پيوست(

12 . بازديد ميداني و تهيه گزارشات مصور و تکميل پرسشنامه ها

مدرس دوره:

مهندس رامان رضايي

مدرک تحصيلي

کارشناسي ارشد- مديريت سيستم و بهره وري

کارشناسي صنايع - توليد صنعتي

 

بخشي از سوابق حرفه ا ي مدرس ( مشروح سوابق در سند مربوط در همين صفحه در دسترس مي باشد) :

داراي مدرک PMP   از موسسه مديريت پروژه آمريکا PMI

عضو فعال موسسه مديريت پروژه آمريکا PMI

نماينده رسمي موسسه PMStudy نماينده رسمي موسسه PMI

نماينده رسمي موسسه Whizlabs نماينده رسمي موسسه  PMI

نحوه ثبت نام در دوره:

کليه علاقه مندان براي شرکت در دوره لازم است از طريق وبسايت  www. petroamozesh.com :  اقدام به ثبت نام نموده و مدارک زير را به آدرس ايميل npsn.amozesh@gmail.com شرکت نظم پويان صنعت نوين ارسال فرمايند:

1- کپي آخرين مدرک تحصيلي

1- کپي شناسنامه و کارت ملي

3-عکس پرسنلي با کيفيت 300 DPI براي علاقه مندان به دريافت گواهينامه پايان دوره DPI -3

 4- کپي آخرين رتبه بندي کانون (براي اعضاي کانون جهت استفاده از تخفيفات )

5- فيش پرداخت مبلغ شهريه که به شماره حساب1-3618881-2-114 بانک اقتصاد نوين به نام نظم پويان صنعت نوين يا به شماره کارت 5336-4007-1219-6274  به نام نظم پويان صنعت نوين واريز فرمايند.