برگزاري وبينار آشنايي با نحوه استفاده از سامانه آماري وزارت صمت

تاریخ انتشار : 1399/12/11

 

 

 

 

همکاران گرامي ، اعضاي محترم کانون

با سلام و احترام

پيرو نشستي که اخيراٌ با حضور تني چند از مسئولان کانون و مدير کل محترم دفتر آمار و فرآوري داده هاي وزارت صمت برگزار شد، مقرر گرديد با توجه به اهميت بهره مندي بهينه از اطلاعات سامانه آماري توسط مشاوران و بهره گيري از آن در تهيه گزارش هاي امکان سنجي، وبيناري به منظور آشنايي با نحوه استفاده از سامانه ياد شده ، با حضور کارشناسان دفتر آمار آن وزارتخانه برگزار گردد تا ضمن تشريح نحوه بهره گيري از اين سامانه، پاسخگوي پرسش هاي اعضاي کانون نيز باشند.

بدين وسيله ضمن دعوت از اعضاي محترم کانون به حضور در اين وبينار، زمان برگزاري آن ( ساعت 10 روز چهارشنبه 13 اسفندماه ) را به آگاهي مي رساند .

لينک ارتباطي :

www.skyroom.online/ch/kanoonmoshaver99/ashenaei-nahveh-estefadeh-samaneh-behinyab

 

                                                                                                               کيومرث فروتني

                                                                                                                     دبيرکل