فراخوان مجدد ( اطلاعيه شماره 3 )

تاریخ انتشار : 1399/12/17

قابل توجه اعضاي محترم کانون

 

با سلام و احترام

پيرو فراخوان مورخ 99/12/6 در رابطه با اعلام داوطلبي عضويت در شوراي عالي کانون ( دوره ششم ) به استحضار مي رساند هيأت عالي نظارت کانون، در اجراي بند 5 ماده 26 اساسنامه کانون، ضوابط جديد احراز و لغو صلاحيت متقاضيان عضويت در شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي را تصويب نمود و در تاريخ 16/ 99/12 از سوي رييس محترم شوراي عالي به دبيرخانه کانون ابلاغ گرديد.

با توجه به شرايط و زمانبندي اعلام شده در مصوبه هيأت عالي نظارت خواهشمند است داوطلبان محترم ضمن تطبيق شرايط خود با ضوابط مصوب ياد شده، ترتيبي اتخاذ فرمايند که درخواست خود را در قالب فرم هاي اعلام داوطلبي، رزومه  و اقرارنامه حائز شرايط بودن به پست الکترونيکي کانون ارسال و اصل مدارک و مستندات مربوط به اثبات شرايط ، حداکثر تا پايان وقت اداري 25 اسفند ماه تحويل اداره پست ( به صورت سفارشي ) گردد. 

توجه : تصوير مصوبه هيأت عالي نظارت کانون در سند پيوست همين صفحه در دسترس مي باشد.