همکار گرامي ، جناب آقاي محمدي

تاریخ انتشار : 1400/01/15

 

مدير عامل محترم شرکت دفراز

از خبر درگذشت برادر گراميتان متأثر شديم. از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات و آرامش الهي و براي جناب عالي و ساير بازماندگان محترم صبر و شکيبايي مسئلت داريم.

 

                                                                                                                                      همکاران شما در کانون مشاوران