گزارش معاملات مربوط به عمليات بازار باز

تاریخ انتشار : 1400/01/17

بانک مرکزي با تزريق ۶۲.۵ هزار ميليارد ريال نقدينگي در قالب توافق بازخريد با سررسيد ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌هاي متقاضي موافقت کرد.

به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، پيرو اطلاعيه روز شنبه ۱۴ فروردين‌ماه ۱۴۰۰ مبني بر برگزاري حراج خريد مدت‌دار اوراق بدهي دولتي در عمليات بازار باز، هشت بانک و موسسه اعتباري در مهلت تعيين شده سفارش فروش اوراق بدهي دولتي در قالب توافق بازخريد (ريپو) را در مجموع به ارزش ۱۲۱.۶ هزار ميليارد ريال از طريق سامانه بازار بين‌بانکي به بانک مرکزي ارسال کردند.

با توجه به پيش‌بيني بانک مرکزي از وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانکي، موضع پولي بانک مرکزي در اين هفته تزريق نقدينگي بود. از اين رو، بانک مرکزي با تزريق ۶۲.۵ هزار ميليارد ريال نقدينگي در قالب توافق بازخريد با سررسيد ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌هاي متقاضي موافقت کرد. معاملات مربوط به اين عمليات توسط کارگزاري بانک مرکزي در روز دوشنبه ۱۶ فروردين‌ماه انجام شد.

به علاوه، از ابتداي سال جاري تا کنون بانک‌ها و موسسات اعتباري در چهارده نوبت از اعتبارگيري قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۴۱۲.۶ هزار ميليارد ريال استفاده کردند. بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده‌مند (دريافت اعتبار با وثيقه از بانک مرکزي) مشروط به در اختيار داشتن اوراق بدهي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند. همچنين از ابتداي سال جاري تا کنون ۳۹۸.۰ ميليارد ريال اوراق بدهي دولتي متعلق به بانک مرکزي توسط کارگزاري اين بانک در بازار ثانويه فروخته شد.

شايان ذکر است بانک مرکزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين‌بانکي ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي‌کند. موضع اين بانک (خريد يا فروش قطعي يا اعتباري اوراق بدهي دولتي) بر اساس پيش‌بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين‌بانکي و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين‌بانکي حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطلاعيه در سامانه بازار بين‌بانکي اعلام مي‌شود. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بين‌بانکي، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار بين‌بانکي اقدام کنند.

  •