گزارش عملکرد کانون در دوره منتهي به 30 آذر 1399

تاریخ انتشار : 1400/01/28

در ديباچه گزارش، رييس شوراي عالي در پيامي ضمن عرض تهنيت بهار نو، براي همه اعضاي کانون آرزوي تندرستي و توفيق خدمت روزافزون براي آنان، از همکاري ها و همراهي هاي اعضاي کانون در مسير اجراي برنامه هاي کانون در سال 1399 طي دوره پنجم شوراي عالي و تلاش در جهت ادامه اين راه به منظور تحقق اهداف اين نهاد انتظامي، صميمانه سپاسگزاري کرده است.

وي پيش از ورود به گزارش دستاوردهاي دوره، به چالش هاي موجود طي دوره اشاره کرده و از تکميل و معرفي اعضاي جديد هيأت عالي نظارت به عنوان رکن اصلي کانون به عنوان مهمترين چالش کانون طي 7 سال اخير نام برده که بسياري از برنامه هاي مورد نظر نمايندگان منتخب اعضا در ادوار گذشته شوراي عالي از جمله اصلاحات اساسنامه با هدف تسهيل پيشبرد امور و کمک به ارتقاء جايگاه کانون به تراز واقعي خود را با وقفه طولاني مواجه کرده بود.  

دکتر حقيقت پژوه ادامه داده که خوشبختانه  اين مهم در آخرين سال فعاليت شوراي عالي پنجم با پيگيري و کوشش فراوان محقق گرديد و اميد است با تشکيل منظم جلسات هيأت محترم عالي نظارت، حفظ و ارتقاء جايگاه کانون به رشته تحقيق درآيد.

در بخشي از اين پيام آمده است همچنين امر بسيار مهم ديگر که به اعتبار وظيفه اين نهاد مصرح در بند ج ماده 6 اساسنامه، از جمله مأموريت هاي اثرگذار در ارتقاء سطح دانش تخصصي مشاوران عضو کانون محسوب مي شود، با هدف تحقق وظيفه ذاتي نهادي با مأموريت کمک به توسعه صنعتي و به تبع آن فراهم سازي شرايط اشتغال، توليد، ارزآوري و کمک به ثبات اقتصادي از طريق به روز کردن دانش تخصصي مشاوران، همراهي با ساير نهادهاي مسئول در مسير توسعه يافتگي ،کم کردن فاصله کيفيت خدمات حرفه اي با استانداردهاي جهاني يا انطباق نسبي با فن آوري هاي نرم افزاري بين المللي و بالاخره استاندارد سازي خدمات مشاوران به منظور تسهيل نظارت کيفي و ارتقاء کيفي خدمات مشاوران، با تدوين برنامه راهبردي آموزش و توانمند سازي، برنامه جامع آموزشي و تقويم آموزشي از طريق امضاي تفاهمنامه همکاري هاي آموزشي در همين سال عملي شد و با آغاز نخستين دوره ها در سه ماه پاياني سال 99 اميد مي رود چندين دوره مصوب ديگر در سال 1400 برگزار گردد.

رييس شوراي عالي يادآور شده است که با توجه به اهميت موضوع آموزش و کوشش در جهت ايجاد مرجعيت آموزشي در حوزه مشاوره سرمايه گذاري براي کانون، مقدمات ايجاد دپارتمان آموزشي معتبر فراهم آمده که طبعا با پيگيري هاي مجدانه شوراي عالي آتي مي تواند گامي بسيار ارزشمند در جهت اهداف مورد اشاره در بالا، و نيز تبديل شدن کانون به عنوان نهادي مرجع در امر آموزش متخصصان اين حرفه ارزيابي شود. 

وي از همگام سازي گرايش ها، ارزيابي شرکت هاي عضو در رسته هاي جديد، اجراي آيين نامه جديد رتبه بندي، طراحي و پياده سازي سامانه مکاتات سيستمي نيز به عنوان دستاوردهاي مهم دوره نام برده و در پايان به تلاش هايي اشاره کرده است که با ياري خداوند متعال در سال پيش رو گامهاي عملي مهمي در جهت تأمين يک دفتر کار براي دبيرخانه کانون برداشته شود. 

 

متن کامل گزارش در بخش انتشارات کانون در دسترس مي باشد.