نرخ سود نبايد ابزار رقابت بين‌ بانک‌ها باشد

تاریخ انتشار : 1400/01/31

کارشناس ارشد بازار سرمايه پيشنهاد کرد:‌ بانک‌ها مي‌توانند به جاي سپرده با نرخ سود، اوراق ثابت بورسي که نرخ سود حداقل سه درصد بالاتر از نرخ سود بانکي دارند را عرضه ‌کنند.

به گزارش ايبِنا، عباسعلي حقاني‌نسب در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا درباره تاثيرات نرخ سود بانکي بر عملکرد بازار سرمايه، اظهار کرد: در اقتصاد نرخ سود بانکي فاکتوري مهم و تعيين‌کننده است. يکي از راهکارهاي مهم براي کنترل نرخ تورم، نرخ بهره است اما نرخ سود سپرده و متناسب با آن نرخ سود تسهيلات بانکي همواره دو رقمي بوده و به عنوان يکي از دلايل مهم در خلق نقدينگي  عمل کرده است.

حقاني‌نسب خاطرنشان کرد:‌ ابزار رقابت ميان بانک‌ها و ساير بازارها نبايد نرخ سود بانکي باشد و ساير خدماتي که در بانک ها ارايه مي‌شود تعيين‌کننده باشد، اما ابزار رقابت طي سال‌هاي گذشته نرخ سود بوده و اکنون نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

وي با بيان اينکه با کاهش نرخ سود، نقدينگي از سيستم بانکي خارج نمي‌شود بلکه از بانکي خارج و وارد بانک ديگر مي‌شود، اظهار کرد: اگر جلوي اقدام به رقابت در نرخ سود توسط بانک ها گرفته شود هزينه بهره بين بانکي به شدت کاهش مي‌يابد و سيستم بانکي و بانک مرکزي به راحتي مي‌تواند نقدينگي را به سمت بازار سرمايه هدايت کند.

کارشناس ارشد بازار سرمايه با بيان اينکه استدلال‌هايي براي جلوگيري از کاهش نرخ سود بانکي مطرح مي‌شود، خاطرنشان کرد:‌ يکي از استدلال‌ها اين است که افراد زيادي با استفاده از سود سپرده زندگي خود را اداره مي‌کنند، اين در حالي است که اين افراد مي‌توانند اوراق با درآمد ثابت را که در بورس عرضه مي‌شود و تضمين هم دارند را خريداري کنند.

حقاني‌نسب تصريح کرد:‌ توجيه ديگر اين است که اگر نرخ سود بانکي کاهش يابد سپرده بانکي به سمت بازار ارز مي‌رود در حالي که بايد گفت بانک‌ها به راحتي مي‌توانند سپرده با نرخ سود باز نکنند اما به جاي آن اوراق ثابت بورسي که نرخ سود حداقل سه درصد بالاتر از نرخ سود بانکي دارند، عرضه ‌کنند.

کارشناس ارشد بازار سرمايه عنوان کرد:‌ بانک‌ها هم کارگزاري و هم صندوق‌هاي تامين سرمايه دارند و مي‌توانند اوراق با درآمد ثابت روزشمار را به مشتريان ارايه دهند. ۳۰ بانک کشور به جاي رقابت با يکديگر با هم توافق کرده و حداقل براي سه ماه نقدينگي که از بانکي به بانک ديگر وارد مي‌شود را در قالب ادغام عملياتي بانک‌ها و قرض با نرخ سود ثابت پايين به بانک مبداء برگردانند.

وي افزود:‌ بانک‌ها از نظر سهامداري و فعاليت‌هاي ديگر عملياتي نيستند، اما از نظر سرمايه‌گذاري و سپرده و نرخ سود مي‌توانند با هم ادغام شوند و اين رقابت ناسالم است که موجب شده تا ايران جزو معدود کشورهايي باشد که تورم و رشد نقدينگي دورقمي است.

حقاني نسب گفت:‌ اين اقدام مي‌تواند هزينه پول براي بانک‌ها را کاهش دهد و کمپين منابع از سپرده سرمايه مدت‌دار کليد زده شود تا مردم سپرده سرمايه مدت‌دار باز نکنند و به جاي آن اوراق ثابت مدت‌داري را که توسط دولت و شرکت‌ها منتشر مي‌شود را خريداري کنند.

اين کارشناس بازار سرمايه اظهار کرد:‌ ۸۸ درصد نقديندگي در بازار پول و ۱۲ درصد آن در بازار سرمايه است. ميزان نقدينگي در بازار پول دو ميليون ميليارد تومان است و به معناي ان است که اين ميزان مي‌تواند منابع ارزان و با نرخ سود کم باشد که متاسفانه در بانک‌ها فريز شده و نرخ سود بالا به آن پرداخت مي‌شود و به جاي آن کسري بودجه دولت از محل بازار سرمايه تامين مي‌شود.

وي اظهار کرد: اکنون بهاي تمام شده پول براي بانک‌ها ۱۳ تا ۱۷ درصد است اما انتشار اوراق مي‌تواند هزينه تمام‌شده پول براي بانک‌ها را به زير ۱۰ درصد کاهش دهد. رقابت ناسالم ميان بانک‌ها موجب شده تاکنون به سمت روش‌هاي ديگر براي سودآوري حرکت نکنند و رقابت بانک‌ها در نرخ سود به جاي خدمات بانک‌ها به زيان اقتصاد کشور است.

  •