«سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي»

تاریخ انتشار : 1400/02/05

تهران- ايرنا- سرمايه اجتماعي از يک سو ناشي از توسعه اقتصادي و از سوي ديگر عامل آن است و کتاب «سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي» فرانکوئيس توضيح مي‌دهد که چرا برخي از کشورها در شرايط بهره‌وري پايين و ظاهرا سرمايه اجتماعي ضعيف فرورفته‌اند در حالي‌که ديگر کشورها در هر دو شاخص، قدرت بالايي دارند.  

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا،  در کتاب «سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي» به دو موضوع کليدي سرمايه اجتماعي و کارآفريني پرداخته شده است. در واقع اين کتاب رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي را از طريق «کارآفريني» توضيح مي‌دهد.  

اين کتاب داستان تاثير سرمايه اجتماعي بر فن آفريني را به زبان فني و دقيق و با استفاده از ابزارهاي رياضي به خوبي تشريح مي‌کند و مطالعه آن براي کارشناسان و برنامه‌ريزان اين بخش،  ضروري و حياتي است.  

کتاب در هفت فصل نگاشته شده است. فصل اول کتاب، مقدمه است. فصل دوم اصطلاح «قابليت اعتماد» را تعريف مي‌کند و در فصل سه به اين بحث پرداخته مي‌شود که چرا قابليت اعتماد براي نظام توليدي به ويژه در کشورهاي کمتر توسعه يافته مهم است.  

فصل چهارم ابزاري را معرفي مي‌کند که به کمک آن بتوان به تجزيه و تحليل شکل گيري ترجيحات افراد که در واقع منبع قابليت اعتماد است، پرداخت. فصل پنجم بخش رسمي و تکنيکي کتاب است و با معرفي شرايط کافي نسبتا ساده‌اي، تعامل بين قابليت اعتماد و توليد مدرن را تحليل مي‌کند.  

فصل ششم نکات مربوط به عدم مزيت ديرتر توسعه يافتن و نتايج سياستي آن را مطرح مي‌کند. در فصل هفتم، نتيجه‌گيري مطالب با ارائه پيشنهادهايي با هدف کاربرد وسيع تحليلي ارائه شده است.  

چاپ نخست کتاب «سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي» تاليف پاتريک فرانکوئيس با ترجمه محسن رناني و رزيتا مويدفر توسط موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در زمستان ۱۳۹۹ منتشر شده است.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •