هرگونه تزريق نقدينگي به بازار سرمايه اثربخش خواهد بود

تاریخ انتشار : 1400/02/11

يک کارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: هرگونه تزريق نقدينگي به بهبود بازار سرمايه کمک خواهد کرد به شرطي که از روش‌هاي درست يعني از طريق نهادهاي فعال در بازار سرمايه انجام شود.

آرش غفاري در گفت‌وگو با ايبِنا مصوبات اخير درباره بازار سرمايه را مثبت ارزيابي کرد و گفت: مواردي که اخيرا اعلام شد مي‌تواند به بازار سهام کمک قابل توجهي داشته باشد اما نکته مهم اينجاست که در چه بازه زماني و به چه شکلي قرار است عملياتي شود. در اکثر مواقع اعداد و ارقامي گفته شده که خيلي هم براي فعالان بازار سرمايه شفاف نبوده است که عملياتي شدن آن به چه شکلي بوده يا از چه کانالي و چه ميزان محقق شده است. 

اين تحليلگر بازار سرمايه تصريح کرد: طبيعتا هرگونه تزريق نقدينگي به بهبود بازار سرمايه کمک خواهد کرد به شرطي که از روش هاي درست يعني از طريق نهادهاي فعال در بازار سرمايه انجام شود تا اثر گذاري بيشتري هم داشته باشد. 

وي با اشاره به مجاز بودن بانک‌ها در اعطاي تسهيلات به کارگزاري‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري تصريح کرد: اين مورد بيشتر شامل شرکت هاي سرمايه گذاري مي شود که در صورت تحقق، اثر مثبتي خواهد داشت که شرکت هاي سرمايه گذاري هم بتوانند از طريق بانک براي خريد سهام تامين مالي کنند. 

اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اصلاح نرخ تسعير نيز مخصوصا براي بانک هايي که مبالغ ارزي زيادي دارند قطعا به شفافيت و بهبود شرايط کمک مي‌کند و اثر کاملا مثبتي دارد. نرخ کنوني محدوده ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان است که بايد واقعي شود. 

غفاري در پايان با تاکيد براينکه مصوبات جديد مي‌تواند اقدام مثبت اوليه در بازار سرمايه محسوب شود، گفت: هرگونه تزريق منابع و تسهيل امور در بازار سهام اثر مثبتي به جا خواهد گذاشت اما اينکه چقدر اثرگذار است و تا چه ميزان باعث رشد مي‌شود، به متغيرهاي ديگر بستگي دارد. ابهامات انتخابات رياست جمهوري و همچنين مذاکرات برجام را پيش رو داريم که به هر حال سرمايه گذاران به خصوص در بازار سهام به اين مباحث توجه دارند که حتي اگرچه ممکن است در عالم واقعيت اتفاقي رخ ندهد اما از لحاظ رواني اثرگذار است.