بانک‌ها تا ۲۰ ارديبهشت‌ماه از صدور گواهي عدم پرداخت چک خودداري کنند

تاریخ انتشار : 1400/02/12

تهران- ايرنا- معاون اقتصادي رييس‌جمهوري گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباري از يکم تا بيستم ارديبهشت‌ماه از صدور گواهي عدم پرداخت چک اجتناب کنند.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، «محمد نهاونديان» پس از جلسه ستاد ملي مقابله با کرونا، اظهارداشت: ستاد ملي کرونا به اين تصميم رسيد که براي دوره زماني يکم تا ۲۰ ارديبهشت‌ماه تنفسي براي مبادلات با چک داده شود و بانک‌ها و موسسات اعتباري از صدور گواهي عدم پرداخت چک اجتناب کنند.

وي افزود: محاکم و ضابطين قضايي نيز از صدور اجراييه و اجراي آنها خودداري کنند تا در اين فرصت، کمک کنيم شرايط غيرعادي اقتصادي به شرايط عادي بازگردد.

تمديد مهلت پرداخت ماليات برارزش افزوده ۹۹ تا پايان خرداد ۱۴۰۰
معاون اقتصادي رييس جمهوري درخصوص پرداخت ماليات بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: با توجه به محدوديت‌هاي اعمال شده در اين مدت، برخي واحدها نتوانسته اند ماليات بر عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده سال ۹۹ را بپردازند يا اقساط معوق دارند.  
وي افزود: مهلت پرداخت ماليات بر عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده اين واحدهايي که موفق به پرداخت نشدند تا پايان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد و اين زمان، فرصتي است براي اينکه بتوانند اين پرداخت‌هاي مالياتي را انجام دهند.  
نهاونديان اظهارداشت: چنانچه برخي واحدها به دليل مشکلات ناشي از محدوديت‌هاي کرونا اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تسليم نکرده باشند با تصويب ستاد ملي کرونا جرايم بخشيده مي‌شود.  
وي تاکيد کرد: امهال بدهي ماليات و بخشيدگي جرايم واحدها مربوط به صنوفي است که به شدت از همه گيري کرونا آسيب ديدند و ليست آن در کارگروه اقتصادي مقابله با تبعات اقتصادي اعلام شده و واحدهايي که شرايط عادي داشتند نياز به اين بخشودگي ندارند.