گزارش عملکرد فروردين ماه صندوق هاي سرمايه گذاري منتشر شد

تاریخ انتشار : 1400/02/13

اداره بازرسي صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش ماهانه صندوق هاي سرمايه گذاري منتهي به ۳۱ فروردين ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا)، بر اساس اين گزارش، ميزان بازدهي صندوق هاي بادرآمد ثابت  در يک سال گذشته بالغ بر ۲۳.۴۵ درصدعنوان شده است در حالي که صندوق هاي در سهام در مدت مشابه بازدهي ۵۹ درصدي داشتند.

صندوق هاي مختلط در يک سال گذشته ۴۸ درصد بازدهي و صندوق هاي بازارگرداني نيز ۴۰.۸۳ درصد بازدهي را از آن خود کردند.

در اين ميان، صندوق هاي کالايي نيز با بازدهي ۴۸.۴۵ درصدي يک سال گذشته را پشت سر گذاشته اند.

 جزئيات گزارش را مي توانيد از اينجا مطالعه کنيد.