جناب آقاي مهندس کوروش نيکخو

تاریخ انتشار : 1400/02/18

جناب آقاي مهندس کوروش نيکخو

عضو محترم شوراي عالي

 

با نهايت تأسف درگذشت نا بهنگام برادر بزرگوارتان را صميمانه تسليت گفته، براي آن مرحوم علو درجات و غفران واسعه الهي و براي جناب عالي و خانواده محترم صبر جميل مسئلت داريم.

 

                                                                                                   همکاران شما در دبيرخانه کانون