تسليت به سرکار خانم ضيائي

تاریخ انتشار : 1400/02/28

همکار گرامي

سر کار خانم ضيائي

از خبر درگذشت مادربزرگ گرامي ات خيلي متاسف شديم امسال شما دو حادثه دردناک‌ فوت دو مادر بزرگ را از سر گذرانديد. براي آن مرحومه آرامش الهي و براي شما و ساير بازماندگان محترم صبر مسئلت داريم.

ما را در اندوه خود شريک بدانيد .

 

                                                                                                                                              همکاران شما در دبيرخانه کانون