آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق االعاد کانون

تاریخ انتشار : 1400/02/28

 

با سلام و احترام به آگاهي اعضاي محترم کانون مي رساند نشست مجمع عمومي عادي سالانه به طور فوق العاده کانون  مطابق اساسنامه رأس ساعت    30/16   روز دوشنبه   10 خردادماه 1400  به صورت حضوري برگزار مي شود.

دستور کار اين مجمع عبارتند از :

1- استماع و بررسي گزارش عملکرد شوراي عالي در مورد فعاليت سال منتهي به 30/9/ 99

2- استماع گزارش بازرس قانوني کانون

3- بررسي و تصويب عملکرد، ترازنامه و ساير صورت هاي مالي دوره

4- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سال مالي 1400-1399

5- انتخاب بازرس قانوني

6- انتخاب روزنامه جهت درج آگهي هاي کانون

7-  انتخاب اعضاي شوراي عالي دوره ششم کانون

بدينوسيله از اعضاي معتبر و محترم کانون دعوت به عمل مي آيد تا با انتخاب و معرفي نماينده تام الاختيار ( مديرعامل و يا يکي از اعضاي هيئت مديره  شرکت)، در نشست مجمع حضور يابند.

  • يادآور مي شود محل برگزاري مجمع امسال به دليل لزوم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي، فضاي باز ( جايگاه مسقف نمايشگاه بين المللي تهران ) پيش بيني شده است.
  • ضمنا گزارش هاي مربوط به دستور جلسه از جمله گزارش هاي عملکرد شوراي عالي، ترازنامه و ساير صورت هاي مالي ،  برنامه و بودجه سال 1400 و همچنين رزومه داوطلبان عضويت در شوراي عالي قبل از تاريخ برگزاري مجمع از طريق وبسايت کانون در دسترس اعضاي محترم قرار خواهد گرفت.
  • يادآور مي گردد اطلاعيه ويژه اي با عنوان اطلاعات مهم درباره مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون  در ارتباط با جزئيات نحوه برگزاري، شرايط شرکت هاي داراي حق حضور و رأي و ساير اطلاعات مهم در وبسايت کانون بارگذاري شده است که بدينوسيله توجه اعضاي محترم را به مطالعه آن جلب مي کنم. 

                                                                                                       حميد رضا حقيقت پژوه

                                                                                                      رييس شوراي عالي

......................................................................................................

زمان : ساعت 16/30

مکان : نمايشگاه بين المللي تهران ، درب جنوب، جايگاه مراسم