اسامي داوطلبان حائز شرايط براي عضويت در شوراي عالي اعلام شد

تاریخ انتشار : 1400/03/01

هيأت عالي نظارت صلاحيت اکثريت داوطلبان عضويت در شوراي عالي را تأييد کرد.

هيأت عالي نظارت کانون پس از بررسي مدارک مثبته داوطلبان عضويت در شوراي عالي دوره ششم کانون ، 14 نفر از آنان را حائز شرايط براي شرکت در انتخابات شوراي عالي کانون تشخيص داد و طي نامه اي رسمي مراتب را به کانون ابلاغ کرد.

بر اساس بند 9 مصوبه 12/12/1399 هيأت عالي نظارت، داوطلبان حائژ شرايط ( نامبردگان در ذيل همين اطلاعيه) 7 روز کاري از تاريخ انتشار اين اطلاعيه فرصت تبليغات دارند.

همچنين جهت آشنايي اعضاي کانون با داوطلبان، رزومه حرفه اي و سوابق تحصيلي و مديريتي آنان در 14 سند پيوست اين اطلاعيه درج شده است. همچنين داوطلبان فرصت خواهند داشت در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون که رأس ساعت 16.30 روز دوشنبه 10 خردادماه به صورت حضوري برگزار مي شود، برنامه خود را در چند دقيقه به طور برابر جهت تثبيت و ارتقاء جايگاه کانون تشريح کنند.

اسامي حائزين شرايط عضويت در شوراي عالي کانون به ترتيب الفبا :

1-        اردشيريان-فيروز                                                    شرکت ناموران پژوهش و توسعه

2-        حاتمي يزد-احمد                                                     شرکت تدبير صنعت ايرانيان

3-        حقيقت پژوه-حميدرضا                                              شرکت رويان پليمر آريا

4-        حسن پور-علي رضا                                                شرکت طرح صنعت و پالايش

5-        خوشنويس انصاري-محمد صادق                                 شرکت ستاره صنعت پردازان

6-        خاکپور-شاهرخ                                                      شرکت انديشه گران شريف

7-        دانش خضري-راضيه                                               شرکت مشاوريت صنعت خدمات ارژوان

8-        رياضي-علي اکبر                                                    شرکت کاهنربا

9-        صابري-اسماعيل                                                      شرکت نافع امين

10-      علوي-راشد                                                            شرکت مشاور يک

11-      عمادي-هومن                                                         شرکت آباد صنعت گيوا

12-      فرج زاده-عبدالاحد                                                  شرکت پژوهشگران فن گستر

13-      فرکاريان-غلام حسين                                              شرکت آرمين فارس

14-      کريمي-حسن                                                         شرکت سيال ثامن

 

همچنين رزومه ( سوابق تحصيلي و حرفه اي ) داوطلبان حائز شرايط براي حضور در انتخابات شوراي عالي دوره ششم به ترتيب الفبا ( در 14 سند ) در همين صفحه در دسترس مي باشد.